Seneste nyt​

Daginstitutionernes Hverdag

Årlig undersøgelse der belyser vilkårene i vores daginstitutioner

Undersøgelsen som er lavet af Bureau 2000 - Analyse og Forskning for FOA

​se seneste undersøgelser her:

Daginstitutionernes hverdag 2021

Daginstitutionernes hverdag 2020

Daginstitutionernes hverdag 2019

Daginstitutionernes hverdag 2018

​​

Mad i dagtilbud som en vigtig del af et godt børneliv. Bureau 2000 har besøgt institutioner i Tyskland, Sverige, Spanien, Frankrig, Italien, Grækenland, Ungarn, Tyrkiet, Skotland og Canada. Vi har indsamlet viden om hverdagen i daginstitutionerne, madlultur og meget andet. Kontakt os og hør mere. Find materialet her

​Vi har offentliggøres de første 3 lande i samarbejde med FOA.

​Se FOA`s hjemmeside her​

​​

Udviklin​gstendenser dagpleje og daginstitutioner 2022

Bureau 2000 har igen i år gennemført en rundspørge til alle landets kommuner efter anmodning fra FOA.

Udvalgte hovedresultater er:

​​

Det stigende børnetal betyder, at antallet af pladser i dagtilbud og SFO skal øges med ca. 60.000 om ti år. Da normeringen samtidig skal forøges, skal det pædagogiske personale øges med godt 12.000 fuldtidsbeskæftigede i forhold til nu. Om 15 år vil der være ca. 80.000 flere børn i pasning end nu.

Det øgede personalebehov betyder, at det kan blive svært at sikre uddannet personale. Et stort antal kommuner søger at modvirke dette ved at understøtte merituddannelser eller ved at satse på flere elever til den pædagogiske grunduddannelse.

​​

Det kan blive et problem at fastholde det nuværende antal dagplejere de kommende år, blandt andet på grund af dagplejernes stigende aldersgennemsnit. 50 pct. af dagplejerne var over 53 år eller mere pr. oktober 2021. Mange må således forventes at forlade faget de nærmeste år. Kun 14 pct. er under 40 år.

Undersøgelsen er offentliggjort den 7.2.2022 i Jyllandsposten læs hele undersøgelsen her

Udviklingstendenser dagpleje og daginstitutioner 2021

​Bureau 2000 har for FOA undersøgt tendenser på dagtilbudsområdet i 2021.

Undersøgelsen viser bl.a. at det stigende børnetal betyder, at antallet af pladser i dagtilbud skal øges med ca. 40.000 om ti år. Da normeringen samtidig skal forøges, skal det pædagogiske personale øges med mindst 14.000 fuldtidsbeskæftigede.

Det kan blive et problem at fastholde det nuværende antal dagplejere de kommende år, blandt andet på grund af dagplejernes stigende aldersgennemsnit. 62 pct. af dagplejerne var over 50 år i oktober 2020, 18 pct. var over 60 år.

Undersøgelsen er bl.a. offentliggjort 07.05.2021. I altinget Børn. ​

Læs rapporten her

Børnepasning – hvordan passer pengene?

Første småskrift fra Bureau 2000. 19.03.2021.

Bureau 2000 har nu udgivet den første lille bog i en serie af ”småskrifter”. Det lille skrift hedder ”Børnepasning – hvordan passer pengene?”.

Bogen er på 80 sider og beskriver, hvordan dagtilbud indgår i samfundsøkonomien. Bl.a. beskrives samfundets gevinst af at have dagtilbud – og af at have gode dagtilbud.

Det beskrives desuden, hvordan dagtilbud indgår i de økonomiske modeller, og hvordan man vil kunne anslå de langsigtede gevinster af bedre dagtilbud.

Det er søgt at gøre stoffet letlæst, og den lille bog vil være relevant for politisk interesserede og tillidsrepræsentanter. Den henvender sig også til fx pædagogstuderende, der gerne vil forstå daginstitutionerne i forhold til samfundsøkonomi. Bogen koster 59 kr. pr. stk. Hertil kommer porto forsendelsesomkostninger. Læs mere her

Nyt Burea​u 2000 værktøj til forældre feedback i en Corona tid​.

​Bureau 2000 præsenterede 01.10.2020 et nyt værktøj til forældre feedback.

​Spørgeskema er udarbejdet med udgangspunkt i ​Den styrkede pædagogiske læreplan , men spørger også til de særlige forhold institutionerne oplever i en tid med Corona. Se mere her

Daginstitutionernes Hverdag 2020

Den årlige undersøgelse ”Daginstitutionernes Hverdag 2020” belyser så mange sider af vilkårene for vores daginstitutioner, at det er fundet mest hensigtsmæssigt at dele af rapporteringen op. Oplysningerne i undersøgelsen er indhentet i Januar og februar 2020 i landets daginstitutioner for FOA. Rapportene bygger på et repræsentativt udsnit af daginstitutioner. Ledere og medarbejdere i 2.831 danske daginstitutioner har fået en invitation til at deltage i undersøgelsen. Svarprocenten er 31 pct. for lederne (879 besvarelser) og 25 pct. for medarbejderne (719 besvarelser). Der er kommet besvarelser fra daginstitutioner i alle 98 kommuner. Alt i alt vurderer Bureau 2000, at svarene er repræsentative for danske daginstitutioner.

Første del af undersøgelsen er offentliggjort 09.03.2020 i TV2 :Ny undersøgelse: Halvdelen af alle landets daginstitutioner lever ikke op til lovkrav.

Sidste del af undersøgelsen er offentliggjort 25.08.2020 af FOA. Se nærmere Pædagogisk personale mangler tid til forældresamarbejde

Læs den samlede rapport Daginstitutionerne hverdag 2020 her

Børn pr. voksen i daginstitutioner - udviklingen 1972-2018

Rapporten er udarbejdet af Bureau 2000 og offentliggjort 31.1.10 2019 hvor den blandt andet er blevet brugt i EKSPERIMENTET MED VORES BØRN på TV2.

Se TV2's omtale: her

Se omtalen i Politikken: her

Se selve rapporten : Børn pr. voksen i daginstitutioner - udviklingen 1972-2018

Hvem kommer i fritidsordning? Fra inklusion til eksklusion

​Rapporten er udarbejdet af Bureau 2000 - analyse og forskning for FOA.

Undersøgelsen er offentliggjort i DR 29.07.2019. Se fx. artiklen her

Se selve rapporen: Hvem kommer i fritidsordning? Fra inklusion til eksklusion

Analyse af minimumsnormeringer og mulighederne for at rekruttere pædagoger. Bureau 2000 - Analyse og forskning for TV2 - Nyheder

​Se Niels Glavind fortælle om analysen i indslaget fra TV2- nyheder 21.06.2019​

​​Daginstitutioner og børn med etnisk minoritetsbaggrund

- Hvorfor indskrives børnene ofte senere?

Rapporten er udarbejdet for FOA februar 2019, af seniorkonsulenterne Niels Glavind og Susanne Pade, samt to-sprogslærer Lena Bust Nielsen, Bureau 2000 – analyse og forskning.

​Undersøgelsen bygger dels på en registerundersøgelse, der omfatter alle danske børn, dels på en kvalitativ undersøgelse med 22 individuelle interview og et fokusgruppeinterview. De interviewede er forældre til børn med etnisk minoritetsbaggrund. I interviewene har deltaget familier med rødder i Tyrkiet, Pakistan, Iran, Syrien, Marokko, Polen, Nigeria, Somalia, Eritrea, Irak,Egypten, Palæstina.

​Undersøgelsen er offentliggjort 17.6.2019. Læs undersøgelsen her

Daginstitutionernes hverdag 2019

​Undersøgelsen er gennemført som en elektronisk spørgeskemaundersøgelse til alle danske daginstitutioner i januar måned 2019. Der er i alt modtaget 1587 spørgeskemaer, og institutioner fra 97 ud af 98 kommuner har deltaget. Ud fra en analyse af bortfald mv vurderer Bureau 2000, at svarene er repræsentative for danske daginstitutioner.

Læs undersøgelsen her offentligøres 5.4.2019

Udviklingstendenser dagpleje og daginstitutioner 2019

​5-6.000 flere pladser om året fra 2020

Undersøgelsen er offentliggjort Fredag den 22.03.2019

Læs undersøgelsen her

Omsorg og alenearbejde i daginstitutionerne 2019

Medarbejdere i børnehaver og vuggestuer synes ikke, at de har tid nok til at trøste og løse konflikter.Både pædagoger, forældre og kommuner forudser, at situationen forværres i de kommende år med et stærkt stigende børnetal.

​​Undersøgelsen som er lavet af Bureau 2000 - Analyse og Forskning for FOA er offentliggjort i Jyllandsposten 11.3.2019

Læs mere om undersøgelsen her Læs omtalen i JP her

Bureau 2000 har fået Gazelle prisen 2018

​​Bu​reau 2000 - Analyse og forskning er efter over 30 år som analyseinstitut udnævnt til BØRSEN GAZELLE 2018. Furesø kommune hyldede 9. januar 2019 Gazelle virksomhederne ved den årlige Nytårskur.​

Undersøgelsen Forældrenes valg 2018

Undersøgelsen, som er udført af Bureau 2000 - Analyse og forskning for FOA, kortlægger om forældrene foretrækker en plads i dagpleje eller daginstitution, og i givet fald hvorfor. Undersøgelsen blandt et repræsentativt udsnit af forældre viser, at 29 pct. forældrene ønsker dagpleje, mens 34 pct. ønsker daginstitution til deres 0-2-årige børn, og hele 35 pct. af forældrene mener, at man ikke generelt kan sige, at den ene type dagtilbud er bedre end den anden.

Flere børn i dagtilbud Udviklingstendenser for dagpleje og daginstitutioner 2018

Efter mange år med færre fødsler, stiger børnetallet endeligt igen. Det betyder, at kommunerne nu samlet set skal skaffe mere end 20.000 pladser i deres dagtilbud. Da kommunerne samtidig er pålagt et loft for deres anlægsudgifter, kan de ikke bare bygge sig ud af udfordringen. Mange kommuner skal derfor finde egnede bygninger til daginstitutioner og rekruttere flere dagplejere.

​Undersøgelsen er offentliggjort 29.1.2018, se omtalen i Jyllandsposten : her

​Du kan se selve undersøgelsen: Udviklingstendenser 2018 - Flere børn i dagtilbud​

ALLE NYHEDER​

Udviklingstendenser dagpleje og daginstitutioner 2021

​Bureau 2000 har for FOA undersøgt tendenser på dagtilbudsområdet i 2021.

Undersøgelsen viser bl.a. at det stigende børnetal betyder, at antallet af pladser i dagtilbud skal øges med ca. 40.000 om ti år. Da normeringen samtidig skal forøges, skal det pædagogiske personale øges med mindst 14.000 fuldtidsbeskæftigede.

Det kan blive et problem at fastholde det nuværende antal dagplejere de kommende år, blandt andet på grund af dagplejernes stigende aldersgennemsnit. 62 pct. af dagplejerne var over 50 år i oktober 2020, 18 pct. var over 60 år.

Undersøgelsen er bl.a. offentliggjort 07.05.2021. I altinget Børn. ​

Læs rapporten her

Børnepasning – hvordan passer pengene?

Første småskrift fra Bureau 2000. 19.03.2021.

Bureau 2000 har nu udgivet den første lille bog i en serie af ”småskrifter”. Det lille skrift hedder ”Børnepasning – hvordan passer pengene?”.

Bogen er på 80 sider og beskriver, hvordan dagtilbud indgår i samfundsøkonomien. Bl.a. beskrives samfundets gevinst af at have dagtilbud – og af at have gode dagtilbud.

Det beskrives desuden, hvordan dagtilbud indgår i de økonomiske modeller, og hvordan man vil kunne anslå de langsigtede gevinster af bedre dagtilbud.

Det er søgt at gøre stoffet letlæst, og den lille bog vil være relevant for politisk interesserede og tillidsrepræsentanter. Den henvender sig også til fx pædagogstuderende, der gerne vil forstå daginstitutionerne i forhold til samfundsøkonomi. Bogen koster 59 kr. pr. stk. Hertil kommer porto forsendelsesomkostninger. Læs mere her

Nyt Burea​u 2000 værktøj til forældre feedback i en Corona tid​.

​Bureau 2000 præsenterede 01.10.2020 et nyt værktøj til forældre feedback.

​Spørgeskema er udarbejdet med udgangspunkt i ​Den styrkede pædagogiske læreplan , men spørger også til de særlige forhold institutionerne oplever i en tid med Corona. Se mere her

Daginstitutionernes Hverdag 2020

Den årlige undersøgelse ”Daginstitutionernes Hverdag 2020” belyser så mange sider af vilkårene for vores daginstitutioner, at det er fundet mest hensigtsmæssigt at dele af rapporteringen op. Oplysningerne i undersøgelsen er indhentet i Januar og februar 2020 i landets daginstitutioner for FOA. Rapportene bygger på et repræsentativt udsnit af daginstitutioner. Ledere og medarbejdere i 2.831 danske daginstitutioner har fået en invitation til at deltage i undersøgelsen. Svarprocenten er 31 pct. for lederne (879 besvarelser) og 25 pct. for medarbejderne (719 besvarelser). Der er kommet besvarelser fra daginstitutioner i alle 98 kommuner. Alt i alt vurderer Bureau 2000, at svarene er repræsentative for danske daginstitutioner.

Første del af undersøgelsen er offentliggjort 09.03.2020 i TV2 :Ny undersøgelse: Halvdelen af alle landets daginstitutioner lever ikke op til lovkrav.

Sidste del af undersøgelsen er offentliggjort 25.08.2020 af FOA. Se nærmere Pædagogisk personale mangler tid til forældresamarbejde

Læs den samlede rapport Daginstitutionerne hverdag 2020 her

​​

Hvem kommer i fritidsordning? Fra inklusion til eksklusion

​Rapporten er udarbejdet af Bureau 2000 - analyse og forskning for FOA.
Undersøgelsen er offentliggjort i DR 29.07.2019. Se fx. artiklen her
Se selve rapporen: Hvem kommer i fritidsordning? Fra inklusion til eksklusion

Daginstitutionernes hverdag 2019

​Undersøgelsen er gennemført som en elektronisk spørgeskemaundersøgelse til alle danske daginstitutioner i januar måned 2019. Der er i alt modtaget 1587 spørgeskemaer, og institutioner fra 97 ud af 98 kommuner har deltaget. Ud fra en analyse af bortfald mv vurderer Bureau 2000, at svarene er repræsentative for danske daginstitutioner.

Læs undersøgelsen her offentligøres 5.4.2019

Udviklingstendenser dagpleje og daginstitutioner 2019

​5-6.000 flere pladser om året fra 2020

Undersøgelsen er offentliggjort Fredag den 22.03.2019

Læs undersøgelsen her

Omsorg og alenearbejde i daginstitutionerne 2019

Medarbejdere i børnehaver og vuggestuer synes ikke, at de har tid nok til at trøste og løse konflikter.Både pædagoger, forældre og kommuner forudser, at situationen forværres i de kommende år med et stærkt stigende børnetal.

​​Undersøgelsen som er lavet af Bureau 2000 - Analyse og Forskning for FOA er offentliggjort i Jyllandsposten 11.3.2019

Læs mere om undersøgelsen her Læs omtalen i JP her

​​

Bureau 2000 har fået Gazelle prisen 2018

​​Bureau 2000 - Analyse og forskning er efter over 30 år som analyseinstitut udnævnt til BØRSEN GAZELLE 2018. Furesø kommune hyldede 9. januar 2019 Gazelle virksomhederne ved den årlige Nytårskur.

​​

Daginstitutionernes hverdag 2018

​Undersøgelsen som er lavet af Bureau 2000 - Analyse og Forskning for FOA viser at hver anden ansat i vuggestuer og børnehaver oplever dagligt eller flere gange om ugen, at de må skære ned på omsorgen til børnene. Lav normering og flere dokumentationsopgaver får skylden.

Undersøgelsen er en repræsentativ spørgeskemaundersøgelse i januar 2018 til alle landets daginstitutioner. Der er udsendt tre sæt af spørgeskemaer: Til institutionsledere, til en medarbejder i hver institution og til område-/klyngeledere. Der er kommet svar fra institutioner i 97 ud af 98 kommuner, og en statistisk analyse viser, at undersøgelsen er repræsentativ.

Undersøgelsen er offentliggjort i Politiken 6. marts 2018 Papirarbejde tager tid for børnene

Hent hele undersøgelsen her: Daginstitutionernes hverdag 2018

Forældrenes valg 2018

Undersøgelsen, som er udført af Bureau 2000 - Analyse og forskning for FOA, kortlægger om forældrene foretrækker en plads i dagpleje eller daginstitution, og i givet fald hvorfor. Undersøgelsen blandt et repræsentativt udsnit af forældre viser, at 29 pct. forældrene ønsker dagpleje, mens 34 pct. ønsker daginstitution til deres 0-2-årige børn, og hele 35 pct. af forældrene mener, at man ikke generelt kan sige, at den ene type dagtilbud er bedre end den anden.

Læs mere...

Mad i mange lande

​Måltidet kan bruges til forståelse af børneliv i andre lande.

Mad i dagtilbud som en vigtig del af et godt børneliv. Bureau 2000 har besøgt institutioner i Tyskland, Sverige, Spanien, Frankrig, Italien, Grækenland, Ungarn, Tyrkiet, Skotland og Canada. Vi har indsamlet viden om hverdagen i daginstitutionerne, madlultur og meget andet.

09.10.2017 offentliggøres de første 3 lande i samarbejde med FOA.

​​

Flere børn i dagtilbud Udviklingstendenser for dagpleje og daginstitutioner 2018

​Efter mange år med færre fødsler, stiger børnetallet endeligt igen. Det betyder, at kommunerne nu samlet set skal skaffe mere end 20.000 pladser i deres dagtilbud. Da kommunerne samtidig er pålagt et loft for deres anlægsudgifter, kan de ikke bare bygge sig ud af udfordringen. Mange kommuner skal derfor finde egnede bygninger til daginstitutioner og rekruttere flere dagplejere.

Undersøgelsen er offentliggjort 29.1.2018, se omtalen i Jyllandsposten : her

Du kan se selve undersøgelsen: Udviklingstendenser 2018 - Flere børn i dagtilbud

​Der er mindre tid til børnene - antal personaletimer pr. barn på daginstitutionsområdet

Undersøgelsen som er udført af Bureau 2000 for FOA - Fag og arbejde, er en statistisk analyse af udviklingen i personalenormeringen fra 1972-2016.

Undersøgelsen er offentliggjort i Weekendavisen 30. juni 2017.

Nogle hovedresultater er:

  • Antallet af ugentlige personaletimer pr. barn er i dag 11,3 personaletimer for vuggestuebørn og 5,9 timer pr. børnehavebarn. I 1972 var tallene hhv. 14,9 og 6,9.
  • ​Den andel af personalets tid, som anvendes til børn, skønnes i perioden at være faldet fra ca. 72 pct. til 51 pct. Der er dog usikkerhed om afgrænsningen mellem børnetid og andet arbejde.

Daginstitutionernes Hverdag 2017

Konflikter mellem treårige, der ikke bliver løst. Et barn med forstyrrende adfærd, som der ikke er nogen, der tager sig af, og et barn der står på sidelinjen uden at blive hjulpet ind i legen.

Det er situationer, der ifølge undersøgelsen udspiller sig dagligt på en tredjedel af landets vuggestue- og børnehavestuer.

Det dokumenterer en ny omfattende undersøgelse, som Bureau 2000 har lavet for FOA. Undersøgelsen er offentliggjort 31.5.2017 i Berlingske Tidende.

Bureau 2000 - 30 års jubilæum

Bureau 2000 Analyse og Forskning - har siden sin start i 1987 specialiseret sig i at kombinere økonomisk-statistisk analyse med formidling. Bureauet gennemfører store spørgeskemaundersøgelser og komplicerede analyser med samkørsel af flere registre og præsenterer resultaterne i en let tilgængelig form.

Udgangspunktet for Bureau 2000 var analyser på børnepasningsområdet, men i dag tilbyder vi evalueringer, analyser og rådgivning inden for børnepasning, skoler, kommunale forhold, arbejdsmarked og sundhedsområdet.

Bureau 2000 arbejder uafhængigt af andre analyse- og konsulentvirksomheder. I fik vi 2010 selvstændig autorisation til at foretage registerundersøgelser på Danmarks Statistiks data.

​​

Kost i Daginstitutioner

Undersøgelsen har kortlagt arbejdet med kost i daginstitutioner gennem undersøgelser blandt kommuner, institutionsledere, pædagogisk personale og køkkenpersonale. Undersøgelsen er gennemført i november 2016 af Bureau 2000 efter ønske fra FOAs Pædagogiske Sektor og Kost- og Servicesektor.

Læs mere...

Udviklingstendenser på dagtilbudsområdet 2017

Bureau 2000 - Analyse og forskning har for FOA gennemført en spørgeskemaundersøgelse til alle landets kommuner for at vurdere nogle tendenser i udviklingen på dagtilbudsområdet. Trods faldende børnetal stiger antallet af private pasningspladser.Undersøgelsen som offentliggjort i Jyllandsposten 4.4.2017.

Nogle hovedresultater er:

  • antallet af indskrevne børn i offentlige daginstitutioner og dagpleje er i perioden oktober 2014-oktober 2016 faldet med ca. 12.000 børn
  • ​det lavere børnetal er årsag til omkring 8.000 af disse pladser, men ca. 4.000 pladser kan tilskrives væksten i de private pasningsformer

Læs mere...

Visitation og dagpleje 2017

Dagplejen gør comeback. Efter mange år med voldsomme nedskæringer i dagplejen ser det nu ud til at gå den modsatte vej. Hver 4. kommune er allerede i gang med at ansætte. Og yderligere hver 3. kommune forventer at få brug for nye dagplejere i det kommende år. Det viser en ny undersøgelse blandt kommunernes pladsanvisere.

Undersøglesen som er udført af Bureau 2000 - Analyse og forskning for FOA, er omtalt i TV2 20.03.2017.og tv2 news.

Læs undersøgelsen her: Viistation_og_dagpleje_2017.pdf

Forældrebetaling i dagtilbud 2017

Undersøgelsen som dækker alle landets kommuner, er offentliggjort i Jyllandsposten 1.1. 2017. Se omtalen her

I gennemsnit stiger en vuggestueplads med 3,2 pct. til 3.346 kr. om måneden, mens pris- og lønudviklingen af kommunernes forening, KL, er sat til det halve – altså 1,6 pct. For børnehavebørnene er stigningen en smule mindre med 2,9 pct, og her er gennemsnitstaksten 1.657 kr. hver måned for en plads uden madordning.

Læs mere...

Private børnepassere 2016

Fra 2007 til 2016 er der på landsplan sket en stigning i antallet af børn indskrevet i private dagtilbud fra 11.000 til 28.000 børn. Heraf er ca. 8.400 passet af private børnepassere, hvilket er mere end en fordobling fra 2007. I samme periode er der sket næsten en halvering af den kommunale dagpleje, primært begrundet i det faldende børnetal. Undersøgelsen viser da også, at 59 % af de private børnepassere er tidligere dagplejere.

Læs mere...

Daginstitutionernes hverdag 2016

Ikke nok tid til trøst i daginstitutionerne

Det kniber med tiden til at trøste og hjælpe ved konflikter i landets daginstitutioner. Værst står det til de steder, der i en periode af dagen kun har en enkelt voksen til en børnegruppe. Det dokumenterer en ny omfattende undersøgelse, som Bureau 2000 har lavet for FOA. Undersøgelsen er bl.a. omtalt i Politiken 4.8.2016.

Læs mere...

Klassekammeratseffekten sætter ind allerede i børnehaven

Er der mange socialt udsatte børn på blå stue i børnehaven, smitter det negativt af på det enkelte barns skolepræstationer flere år senere. Det gælder både for børn, der selv har svag baggrund, og for børn som har en stærk familiebaggrund med i bagagen. Det viser ny analyse fra Bureau 2000 og er offentliggjort i LFS-nyt 25.1.2016, som også kortlægger, hvor socialt skævvredne de københavnske daginstitutioner er.

Bureau 2000 deltager KL’s Børn & Unge Topmøde 2016 – Væksthus for læring

Mød os på stand 24 hvor vi præsenterer Daglab.

Bureau 2000s værktøj Daglab muliggør undersøgelser blandt både forældre og personale. Værktøjet dækker de seks læreplanstemaer, børnemiljøvurdering, forældresamarbejde, inklusion m.v.

Udviklingen i de kommunale budgetter på børnepasningsområdet 2015-2016

Bureau 2000 har analyseret de kommunale 2016-budgetter, som blev offentliggjort 15. januar, med ”børnepasningsøjne”.

Analysen, som er udarbejdet for FOA og blev præsenteret af TV2 News, er gennemført for fire områder: - Skolefritidsordninger - Dagpleje - Daginstitutioner for børn under skolealderen - Fritidshjem

​​

Bureau 2000 stævner KMD

Danmarks største IT-virksomhed, KMD, bliver nu stævnet ved Sø- og Handelsretten af Bureau 2000. KMD har misligholdt en aftale om markedsføring af elevplansværktøjet VOKAL, som Bureau 2000 har udviklet sammen med et norsk firma. Efterfølgende har KMD foretaget nogle tilpasninger og lagt VOKAL ind i sit eget værktøj, EDUCA, uden at man vil betale Bureau 2000 for rettighederne.

Prisen på pasning stiger – mest for de mindste, mindst for de største

Bureau 2000 har indhentet oplysninger fra alle landets kommuner om forældrebetalingen i dagpleje, daginstitutioner og skolefritidsordninger pr. 1. januar 2016.

Undersøgelsen er offentliggjort i Jyllandsposten 7. januar 2016.

​​

Kommunerne har meget forskellig praksis, når det drejer sig om at ordinere ADHD-medicin til børn og unge.

Bopælen er afgørende for, hvor nemt et barn eller ung kan få ADHD-medicin. Det er en af konklusionerne i ny undersøgelse, som Bureau 2000 har foretaget for fagforbundet FOA. Undersøgelsen er offentliggjort 29. december 2015 i AVISEN.DK

Læs mere...

Social arv - Svage børnehaver trækker skolepræstationerne ned

Hænger børns skolepræstationer sammen med, om de har gået i en børnehave sammen med socialt udsatte kammerater? Det er der noget, der tyder på. Ifølge ny undersøgelse er børns chance for at klare sig godt i skolen påvirket af, hvordan sammensætningen af børn var i den institution, de gik i som 4-5-årige.

Undersøgelsen er offentliggjort i Ugebrevet A4 den 15.december 2015. Undersøgelsen er udført af Bureau 2000 - analyse og forskning for FOA.

Læs mere...

Daglab Nyt redskab til evaluering i daginstitutioner

Se videoen som kort beskriver redskabet her

Læs mere...

Skolestart: Færre børn i SFO’erne

Forældre melder i stigende grad deres børn ud af SFO’er og fritidshjem, efter at skolereformen er trådt i kraft. Det viser en kortlægning, som Bureau 2000 har lavet for FOA. Undersøgelsen er offentliggjort 9. august 2015

Læs mere...

Udfordringer og muligheder i udsatte boligområder 2015

Udsatte børn mangler voksentid. Der er brug for et løft af normeringerne i mange børneinstitutioner med overvægt af socialt udsatte børn, mener FOA på baggrund af en ny rapport fra Bureau 2000, der viser en gennemsnitligt ekstra normering på bare 27 timer om ugen i disse institutioner. Det rækker ikke langt med de mange ekstra opgaver, der skal løses, og personalet er ofte alene med en børnegruppe.

Læs mere...

Private dagtilbud 2015

Undersøgelsen er offentliggjort 20. marts 2015 i DR Nyheder. Se nærmere på DR Tredobling af private daginstitutioner

Læs undersøgelsen her: Private dagtilbud 2015

Daginstitutionernes hverdag 2015

Der er ikke altid tid nok til at trøste et barn i børnehaven eller vuggestuen. Værst ser det ud, når man er alene på stuen med børnene. Det viser en ny undersøgelse, som Bureau 2000 har lavet for FOA. Undersøgelsen er offentliggjort 23.03.2015 i Politken og TV2 News

Læs undersøgelsen her : Daginstitutionernes hverdag 2015

Hverdagen i små og store daginstitutioner

Bureau 2000 har gennemført en spørgeskemaundersøgelse af hverdagen i små og store daginstitutioner. Undersøgelsen er et led i forskningsprojektet ”Pædagogisk kvalitet i store og små daginstitutioner”, som ledes af lektor Grethe Kragh-Müller og professor m.s.o. Charlotte Ringsmose. Institut for uddannelse og Pædagogik, Århus Universitet.

Nogle hovedtendenser er:

Ser vi på rammerne er der kun mindre forskelle i bemanding. De store institutioner har dog lidt oftere end de små institutioner trange grupperum og store børnegrupper. Der er desuden en tendens til, at de veluddannede og etnisk danske forældre søger små institutioner.

Læs mere...

Danmarks Læringsfestival 2015 3.- 4. marts i Bella Centret

Bureau 2000 og Daglab.dk fandt man i cafeen i Hald H.

Læs mere...

DagLab.dk - Nyt værktøj til evaluering i dagtilbud

Bureau 2000 præsenterede DagtilbudsLaboratoriet på KL’s Børn & Unge Topmøde 29. og 30. januar 2015 i Aalborg Kongres Center.

DagtilbudsLaboratoriet daglab.dk er et gør-det-selv system, hvor man via en webside, let og hurtigt kan gennemføre egne

undersøgelser. Der ligger spørgeskemaer klar både til forældre og personale. Forældrene kan svare over internettet, og en rapport dannes automatisk. Institutionen, områdeinstitutionen eller kommunen kan gennemføre sine undersøgelser efter behov.

Spørgeskemaer og rapporter sikrer, at evalueringen giver mening i forhold til dagtilbuddenes hverdag. Det sparer tid. Man vælger selv blandt temaerne:

Læs mere...

SFO og dagtilbud: Pris og kvalitet 2015

​Skolereformen indebærer som bekendt, at børnene – ikke mindst i de yngste klasser – er længere tid i skole

end tidligere. Det betyder selvsagt, at børnene alt andet lige er kortere tid i SFO og fritidshjem. Og det har

igen betydning for følgende forhold:

- Forældrebetalingen i SFO/fritidshjem

- Det pædagogiske indhold i fritidsinstitutionerne

- Forældrenes brug af SFO/fritidshjem.

Undersøgelsen som er udarbejdet af Bureau 2000 for FOA - Fag og arbejde er offentliggjort 15. jauar 2015 i Politiken.

Læs selve undersøgelsen her SFO og dagtilbud: Pris og kvalitet 2015

Læs mere...

Udviklingen i daginstitutionernes bemanding siden 1986

Antallet af personaletimer pr. vuggestuebarn er faldet fra 13,13 timer pr. barn til 11,11 timer pr. barn – dvs. med ca. 15 pct. Eftersom den andel af tiden, der bruges på børnene er faldet, er det reelle fald imidlertid på 36 pct. Set fra de ansattes synsvinkel er der godt og vel halvanden gang så mange børn at skulle forholde sig til, som der var tidligere.

En helt tilsvarende udvikling er sket for børnehavebørnene. Bureau 2000 har udarbejdet og som er offentliggjort 5. januar 2015 i DR 21 Søndag.

Se notatet her Udvikling siden 1986 Læs også DR.dk DR Fakta Sådan er faldet i normering udregnet

Ledernes psykiske arbejdsmiljø 2014

Undersøgelsen af det psykiske arbejdsmiljø hos lederne i Storkøbenhavn som Bureau 2000 har udarbejdet for BUPL viser, at både tilfredshed og utryghed præger lederne. Hver anden leder mener ikke, at politikerne kender de reelle problemer i institutionerne. Undersøgelsen er offentliggjort juni 2014. Læs her.

Læs mere...

KMD og Bureau 2000 i samarbejde om VOKAL Elevplaner

KMD og Bureau 2000 har indgået aftale om samarbejde. Aftalen betyder, at KMD og Bureau 2000 i fællesskab vil varetage salg, implementering og videreudvikling, og at det fremover vil være KMD, der har licensrettighederne til salg af VOKAL Elevplaner.

Læs mere...

Prisen på pasning 2014

Danske forældre skal knokle for at have råd til kommunernes dagtilbud. Næsten 8.000 kroner om måneden skal en mor og far i Allerød tjene for at have råd til vuggestue og børnehave, mens en familie i Haderslev skal tjene godt 5.000 kroner til børnepasning.

Det viser en ny undersøgelse offentliggjort 6.1.2014 i DR foretaget for Ugebrevet A4 af analyse- og forskningsinstituttet Bureau 2000.

Læs mere...

Forældreindflydelse og forældrenes medvirken i kommunale og selvejende daginstitutioner

Langt de fleste forældre slutter op om deres daginstitution. Det fremgår klart af denne undersøgelse, som bygger på en rundspørge til formændene for alle landets forældrebestyrelser.Undersøgelsen som er offentliggjort 1.10.2013 er lavet af Bureau 2000 for Forældrenes Landsforening – FOLA og FOA–Fag og Arbejde.

Læs mere...

Skoleåret 2013/2014 er nu parat i VOKAL

Så er alle opdateringer på plads og alle elever er rykket op i næste klasse. Hvis du er i tvivl om hvor du finder tidligere år kortlægninger kan du se det her.

Læs mere...

Bogstaver og computer er blevet en del af hverdagen for mange børn i daginstitutioner

Ugebrevet A4 har den 13.06.2013 offentliggjort en ny undersøgelse fra Bureau 2000, der kortlægger i hvilket omfang børn i daginstitutioner lærer bogstaver og anvender IT. Undersøgelsen bygger på en rundspørge til institutionerne.

Læs mere...

Både struktur og normering er vigtig for omsorgen – det viser ”Daginstitutionernes hverdag 2013."

Er omsorg og opmærksomhed om det enkelte barn blot et spørgsmål om god ledelse og struktur – eller er bemandingen afgørende.

Læs mere...

Hver 6. vuggestue lærer børnene bogstaver

I hver sjette vuggestue er bogstaver en del af børnenes hverdag. Så længe bogstaverne leges ind, giver det mening, mener flere eksperter. Men andre forskere trykker på den røde alarmknap og advarer om, at evnen til at omgås andre kan gå tabt i jagten på faglighed.

Læs mere...

Store forskelle i prisen på børnepasning

Det viser en ny rapport, som Bureau 2000 har lavet for FOA. Undersøgelsen DAGTILBUD: PRIS OG KVALITET 2013 er omtalt bl.a. i Politikken og Frederiksborg amtsavis 8. februar 2013.

Læs mere...

VOKAL Elevplaner på KL Skolerigsdag 2013

På Skolerigsdagen var der mulighed for at få en fremvisning af programmet og for at stille spørgsmål. Rigtig mange benyttede sig af denne mulighed. Tak til alle jer der var forbi.

Læs mere...

Digitalt Roadshow besøger et CFU nær din skole, VOKAL er med. Vi starter 25. februar 2013 i Esbjerg

VOKAL deltager i BFU Roadshow i hele landet. Læs mere og se alle datoerne på Digitalt roadshow.

Læs mere...

Kortlægning af elever på andre klassetrin. Fx Dansk som andetsprog

Nu er det muligt at kortlægge elever på andre klassetrin end deres aktuelle i VOKAL. Kortlægningen er for den enkelt elev og vil ikke have betydning for klassen som helhed.

Læs mere...

Elev- og uddannelsesplaner i 8. -10. klasse i SkoleIntra

Eleverne i 8. -10. klasse har nu mulighed for selv at svare på 4 områder i VOKAL i forbindelse med Elev og uddannelsesplanerne

Alsidig udvikling og Uddannelse

Trivsel

UEA mål (Uddannelse – Erhverv – Arbejdsmarked)

10. klasses pejlemærker

Læs mere...

Kursus i VOKAL elevplaner på CFU

Dato for kurset: 21-11-2012, Kl. 13.00-16.00

Sted: Center for Undervisningsmidler, CFU UCC, Titangade 11, 2200 København N

Læs mere...

Nyheder om VOKAL elevplaner på Uddannelsesforum 2012

Kom og besøg os på stand 20 i Bella Centret 6. og 7. november 2012. Her kan du få indtroduktion af VOKAL og en snak med konsulenter og udviklere. Se hvorledes værktøjet ligger direkte i SkoleIntra. Hør også her om vores særlige messetilbud.

Læs mere...

VOKAL i magasinet SKOLEN

Margasinet Skolen omtaler VOKAL i sit august 2012 nummer.

Læs mere...

Ferie, nyt skoleår 2012/2013 og opdateringer i VOKAL

Når skolen har foretaget den sædvanlige oprykning af klasserne, sørger vi for at der i VOKAL automatisk bliver dannet nyt skoleår, og eleverne bliver rykket op til næste klasse.

Læs mere...

VOKAL elevplaner og skoleledelse på EMU Materialeplatformen

VOKAL elevplaner og skoleledelse findes fra juli 2012 også på EMU Danmarks undervisningsportal.

Læs mere...

DAGINSTITUTIONERNES HVERDAG 2012

Hver 5. medarbejder i daginstitutionerne har dagligt eller flere gange dagligt ikke tid til at trøste et barn. Det viser en ny undersøgelse fra Bureau 2000. Undersøgelsen blev 24. april 2012 præsenteret ved en høring i Landstingssalen på Christiansborg.

Læs mere...

VOKAL elevplaner og skoleledelse

Nogle grundlæggende tanker bag VOKAL

Læs mere...

Automatisk udgivelse af VOKAL elevplaner i SkoleIntra.

Alle elevplaner kan nu blot ved et enkelt klik af læreren udgives i Forældreintra på SkoleIntra.

Læs mere...

Skoleledernes Årsmøde 2012

Bureau 2000 deltog den 29. og 30. marts på Skoleledernes Årsmøde og præsenterede i samarbejde med Conexus fra Norge VOKAL elevplaner og skoleledelse.

Læs mere...

Forældrebetalingen i dagpasning 2012

Dette notat gengiver nogle hovedresultater af Bureau 2000’s kommunerundspørge 2012. Data er indsamlet fra de kommunale pladsanvisninger.Undersøgelsen som er lavet for Jyllands - Posten. er bl.a. omtalt 14.02.2012 tirsdag i Jyllands Posten og TV2 News.

Læs mere...

Daginstitutioner som investering

Investeringer i dagtilbud betaler sig. Det dokumenter en undersøgelse, som Bureau 2000 har foretaget for FOA. Undersøgelsen er omtalt den 11.11.2011 i UGEBREVET A4

Læs mere...

FTF lancerer en ny OPI-vidensbank. Læs om VOKAL her

Der skal investeres mere i offentligt-privat innovationssamarbejde (OPI), lyder et fælles budskab fra FTF og DI.

Læs mere...

VOKAL Elevplaner på KL Børnetopmøde 2. og 3. februar 2012

På Børnetopmødet var der mulighed for at få en fremvisning af programmet og for at stille spørgsmål. Rigtig mange benyttede sig af denne mulighed. Tak til alle jer der var forbi.

Læs mere...

VOKAL ambassadører i hele landet

Nu er der mulighed for at få vist VOKAL frem i hele landet. Kontakt vores ambassadører

Læs mere...

Markant mindre plads til danske børn

Danske børn har markant mindre plads til leg end børn i de andre lande. Undersøgelsen "Dagtilbud i Danmark, Norge, Sverige og Nordrhein-Westfalen - en komparativ analyse." er den 22. november 2011 omtalt i Jyllandsposten.

Læs mere...

UNI-C implementerer Vokal elevplaner i SkoleIntra fra oktober 2011

Det er nu muligt af bruge det sædvanlige UNI•Login til at logge på VOKAL Elevplaner. VOKAL Elevplaner finder du i LærerIntra.

Læs mere...

VOKAL Elevplaner på video

Du kan her finde og se korte introduktionsvideoer til hvordan du gør brug af VOKAL Elevplaner.

Læs mere...

Workshops om VOKAL Elevplaner

Kom og se, hvordan Vokal elevplaner fungerer i praksis.

Læs mere...

Bureau 2000 søger flere lærere til på freelance basis at præsentere VOKAL Elevplaner på skoler.

VOKAL Elevplaner er et dansk/norsk udviklingsværktøj til den danske folkeskole, som har været under udvikling det sidste år, og som nu er færdigudviklet i Version 1.

Læs mere...

Vokal elevplaner er på Uddannelsesforum i Bella Centret 8. og 9. november 2011

Stor tak til alle jer der kom og så VOKAL Elevplaner. Vi glæder os meget til det videre samarbejde.

Læs mere...

​​

Udviklingen på daginstitutionsområdet

Bureau 2000 offentliggjorde 13. september 2011 en analyse af udviklingen på dagtilbudsområdet de sidste ti år. Analysen blev bl.a. omtalt i Jyllands-Posten.

Læs mere...​

Elevplaner - et godt redskab

De fleste lærere er glade for elevplaner som arbejdsredskab, mener skolelederne .

Læs mere...​

Vokal elevplaner bliver testet på skoler landet over forår og sommer 2011

Elevplanerne er færdigudviklet og bliver netop nu testet i alle fag og alle klasser.

Læs mere...​

Kontakt os via mail eller telefon:

BUREAU 2000 ApS - Skråplanet 29, 3500 Værløse