Dataanalyse

Bureau 2000 har flere års erfaringer i at indsamle og analysere store mængder data og formidle resultaterne i rapporter. Vi har erfaring med at analysere mange typer af data lige fra kvalitative spørgeskemaundersøgelser til kvantitative data hentet i Danmarks Statistiks registre.

Kontakt os via mail eller telefon:

BUREAU 2000 ApS - Skråplanet 29, 3500 Værløse