Forældreindflydelse og forældrenes medvirken i kommunale og selvejende daginstitutioner​

Langt de fleste forældre slutter op om deres daginstitution. Det fremgår klart af denne undersøgelse, som bygger på en rundspørge til formændene for alle landets forældrebestyrelser.Undersøgelsen som er offentliggjort 1.10.2013 er lavet af Bureau 2000 for Forældrenes Landsforening – FOLA og FOA–Fag og Arbejde.

I en tid, hvor der tales meget om at fremme frivilligt arbejde, er det bemærkelsesværdigt, som det fremgår af undersøgelsen, at det store flertal af daginstitutioner alle i dag nyder godt af forældrenes arbejdskraft. Måske også ud over, hvad der er rimeligt, når man tager den høje forældrebetaling og børnefamiliernes travle hverdag i betragtning. Se undersøgelsen her​​

Kontakt os via mail eller telefon:

BUREAU 2000 ApS - Skråplanet 29, 3500 Værløse