Daginstitutionernes hverdag 2019

Daginstitutionernes hverdag 2019

​Undersøgelsen er gennemført som en elektronisk spørgeskemaundersøgelse til alle danske daginstitutioner i januar måned 2019. Der er i alt modtaget 1587 spørgeskemaer, og institutioner fra 97 ud af 98 kommuner har deltaget. Ud fra en analyse af bortfald mv vurderer Bureau 2000, at svarene er repræsentative for danske daginstitutioner.

Nogle vigtige resultater er:

  • Når det gælder inklusion af børn med særlige behov, er det den overvejende opfattelse blandt lederne, at personalet har god viden om disse emner, men halvdelen mener, at der mangler personale til disse opgaver.
  • 30 pct. af børnene er i dagtilbud, hvor der ikke er faste forældresamtaler én eller flere gange om året.​
  • Det er den overvejende opfattelse blandt lederne, at kommunens politikere ikke kender de reelle problemer i daginstitutionerne.​
  • Man sporer blandt lederne en overvejende positiv holdning til den styrkede pædagogiske læreplan – men også usikkerhed om, hvorvidt den vil give ændringer i hverdagen.​
  • Lederne er overvejende tilfredse med det pædagogiske tilsyn – især hvis det foretages af en pædagogisk konsulent.​
  • I det forløbne år har der været flere institutioner, der har fået skåret i deres timetal, end institutioner, der har fået forbedret normering. Denne tendens ventes at fortsætte i 2019.​
  • De private institutioner har en langt lavere andel af familier uden uddannelse, familier, der lever af overførselsindkomst, skilsmissefamilier og tosprogede familier, end man finder i kommunale og selvejende institutioner

​Undersøgelsens resultater om omsorg og alenearbejde har tidligere været beskrevet i rapporen Omsorg og alenearbejde i daginstitutionerne 2019 , Det kan nævnes, at:

53 pct. af stuemedarbejderne har en oplevelse af ikke at kunne yde tilstrækkelig omsorg dagligt eller flere gange om ugen.

Oplevelserne hænger sammen med forekomsten af alenearbejde

20 pct. af børnegrupperne har ingen perioder i dagens løb, hvor der er mere end to medarbejdere til gruppen.

29 pct. af stuemedarbejderne dagligt eller flere gange om ugen har en oplevelse af, at forældresamarbejdet glipper. Mest hyppigt ses, at man ikke får givet information videre om et barn, der har haft konflikter eller problemer i dagens løb. 

Forfattere​

Susanne Pade

Niels Glavind​

Udgivelsesdato

04.04.2019

Udgiver:

Bureau 2000 og FOA

Offentliggjort:

4. april 2019

Sprog:

Dansk

Sidetal:

84​

ISBN:

978-87-90771-90-7

Kontakt os via mail eller telefon:

BUREAU 2000 ApS - Skråplanet 29, 3500 Værløse