SFO og dagtilbud: Pris og kvalitet 2015​

Skolereformen indebærer som bekendt, at børnene – ikke mindst i de yngste klasser – er længere tid i skole end tidligere. Det betyder selvsagt, at børnene alt andet lige er kortere tid i SFO og fritidshjem. Og det har igen betydning for følgende forhold:

- Forældrebetalingen i SFO/fritidshjem

- Det pædagogiske indhold i fritidsinstitutionerne

- Forældrenes brug af SFO/fritidshjem.

Undersøgelsen som er udarbejdet af Bureau 2000 for FOA - Fag og arbejde er offentliggjort 15. jauar 2015 i Politiken.

Læs selve undersøgelsen her SFO og dagtilbud: Pris og kvalitet 2015​

Kontakt os via mail eller telefon:

BUREAU 2000 ApS - Skråplanet 29, 3500 Værløse