Projektledelse

Bureau 2000 tilbyder projektledelse og anden konsulentbistand til store projekter inden for vores særlige fagkompetencer. Institutioner og kommuner over hele landet har fx anvendt Bureau 2000’s konsulenter i forbindelse med kvalitetsudvikling og konsulentbistand på skole- og daginstitutionsområdet.


Ved de fleste af disse arrangementer har formålet været at bistå med helt konkrete redskaber til kvalitetsudvikling. I flere kommuner har Bureau 2000 fx afholdt arrangementer, hvor man har diskuteret udviklingen på det pædagogiske område på baggrund af undersøgelser fra Bureau 2000.

I en række enkeltinstitutioner har Bureau 2000 bistået personalet med evaluering af deres egen læreplan/virksomhedsplan. Det sker typisk ved, at Bureau 2000 på forhånd får tilsendt virksomhedsplanen og sætter mål og midler i system ud fra den konkrete virksomhedsplan. Herefter afholdes et arrangement med personalet – typisk over en hel dag – hvor man diskuterer, hvor godt institutionen lever op til virksomhedsplanen, og om der er noget i virksomhedsplanen, der skal præciseres.

Bureau 2000 lægger vægt på at skræddersy indholdet i hvert enkelt tilfælde og tager altid udgangspunkt i de lokale problemstillinger.​

Kontakt os via mail eller telefon:

BUREAU 2000 ApS - Skråplanet 29, 3500 Værløse