Bureau 2000 - 30 års jubilæum​

Bureau 2000 Analyse og Forskning - har siden sin start i 1987 specialiseret sig i at kombinere økonomisk-statistisk analyse med formidling. Bureauet gennemfører store spørgeskemaundersøgelser og komplicerede analyser med samkørsel af flere registre og præsenterer resultaterne i en let tilgængelig form.

Udgangspunktet for Bureau 2000 var analyser på børnepasningsområdet, men i dag tilbyder vi evalueringer, analyser og rådgivning inden for børnepasning, skoler, kommunale forhold, arbejdsmarked og sundhedsområdet.

Bureau 2000 arbejder uafhængigt af andre analyse- og konsulentvirksomheder. I fik vi 2010 selvstændig autorisation til at foretage registerundersøgelser på Danmarks Statistiks data.​

Kontakt os via mail eller telefon:

BUREAU 2000 ApS - Skråplanet 29, 3500 Værløse