Udviklingstendenser dagpleje og daginstitutioner 2021

   Udviklingstendenser dagpleje og daginstitutioner

   2021

    Bureau 2000 har igen i år gennemført en rundspørge til alle landets kommuner efter anmodning fra FOA.

    Nogle hovedresultater er:

    • Det stigende børnetal betyder, at antallet af pladser i dagtilbud skal øges med ca. 40.000 om ti år. Da normeringen samtidig skal forøges, skal det pædagogiske personale øges med mindst 14.000

    fuldtidsbeskæftigede.

    • Det kan blive et problem at fastholde det nuværende antal dagplejere de kommende år, blandt andet på grund af dagplejernes stigende aldersgennemsnit. 62 pct. af dagplejerne var over 50 år i

    oktober 2020, 18 pct. var over 60 år.

    • Mange steder indskrives fem børn i det enkelte dagplejehjem. 71 kommuner har svaret på dette, og af dem har 18 kommuner dagpleje med 5 faste børn – også ud over gæstepleje. 36 kommuner

    benytter sig af muligheden om 5. barn, men kun i forbindelse med gæstepleje.

    • Antallet af børn indskrevet i private daginstitutioner er stigende, mens antallet af børn i private pasningsordninger er nogenlunde uændret fra 2020-2021.

    • På landsplan er forældrebetalingen for 0-2-årige nogenlunde uændret i 2021 i forhold til 2020 (målt i faste priser).

    • Men der er store forskelle kommunerne i mellem på forældrebetalingen for de 3-5-årige børn. En børnehaveplads uden frokost koster fx 1.440 kr./måned i Slagelse og 2.322 kr./måned på Langeland.

    • Prisforskellene i daginstitutionerne kan for en stor del forklares med forskelle i bemanding, mens store forskelle på SFO-området især afhænger af, hvor stor en andel af udgifterne kommunen har

    besluttet, forældrene skal betale.

    • Omfanget af område-klyngeledelse er det samme som i 2020. Omkring 60 pct. af indskrevne børn i dag i er dagtilbud i kommuner med områdeledelse.

    • 84 pct. af vuggestuebørnene og 56 pct. af børnehavebørnene er omfattet af en frokostordning

    • Der er store forskelle i hyppigheden af det kommunale tilsyn både i dagplejen og i daginstitutionerne. Et flertal af de kommuner, der har givet oplysning herom, har hyppigere tilsyn i den kommunale dagpleje end i private børnepasningsordninger.

    • I 44 kommuner er aldersgrænsen for hvornår børnene rykker fra dagpleje/vuggestue til børnehave

    under 3 år.

    Læs hele rapporten her

Forfattere​

Susanne Pade

Niels Glavind​

Udgivelsesdato

2. 5.2021 

Udgiver:

Bureau 2000 og FOA

Offentliggjort:

2. marts 2021

Sprog:

Dansk

Sidetal:

40

ISBN:

978-87-90771-96-6

Kontakt os via mail eller telefon:

BUREAU 2000 ApS - Skråplanet 29, 3500 Værløse