KMD og Bureau 2000 i samarbejde om VOKAL Elevplaner​

KMD og Bureau 2000 har indgået aftale om samarbejde. Aftalen betyder, at KMD og Bureau 2000 i fællesskab vil varetage salg, implementering og videreudvikling, og at det fremover vil være KMD, der har licensrettighederne til salg af VOKAL Elevplaner.

VOKAL Elevplaner fortsætter som hidtil, og aftalen betyder ikke ændrede vilkår i licensaftalen.

Samarbejdet mellem KMD og Bureau 2000 vil give jer yderligere sikkerhed for kvalitet og udvikling, så VOKAL Elevplaner til stadighed er på højde med udviklingen på skoleområdet. Således er det en sikkerhed for, at jeres elevplansværktøj nu og fremover vil både overholde lovgivningskrav og være brugervenligt for lærerne.

Undervisningsministeriet har netop offentliggjort et lovudkast, der skitserer de krav, der skal stilles til elevplaner efter folkeskolereformen. VOKAL Elevplaner vil være helt på linje med de nye krav, og pejlemærkerne tilpasses løbende til de nye Fælles Mål, som udsendes i den kommende tid.

I vores udvikling af VOKAL Elevplan har vi løbende haft mange, gode dialoger med vores brugere på skoler og blandt lærerne. Den dialog vil vi fortsat have fokus på for at kunne lave en brugervenlig løsning.

Læs pressemeddelsen her​​

Kontakt os via mail eller telefon:

BUREAU 2000 ApS - Skråplanet 29, 3500 Værløse