Daginstitutionernes hverdag 2021

    Daginstitutionernes hverdag 2021

     FOA har i en årrække gennemført en årlig undersøgelse af Daginstitutionernes Hverdag. På grund af de særlige forhold om Covid-19 pandemien, er undersøgelsen i 2021 blevet gennemført i de første

     efterårsmåneder og ikke som sædvanlig først på året.

     Undersøgelsen er i øvrigt som tidligere gennemført ved hjælp af spørgeskemaer til ledere, stuemedarbejdere og område/klyngeledere.

     Mange af de tilbagevendende spørgsmål fra de tidligere undersøgelser er udeladt i 2021-undersøgelsen.

     Her er til gengæld sat fokus på forhold omkring mistrivsel.

     Det viser sig her bl.a.:

     - at man langt de fleste steder har interne regler med henblik på at observere tegn på mistrivsel, men at både ledere og medarbejdere oplever, at der ikke er ressourcer til at følge de enkelte børn,

     så godt, de gerne ville. Det gælder navnlig, hvis der er store børnegrupper eller få medarbejdere til gruppen.

     - at der mange steder er lange ventetider, hvis man vil have assistance fra fx PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning).

     - at der findes langt flere tegn på mistrivsel i institutioner, hvor forældregruppen har få ressourcer.

     - at der kan registreres en vis ekstra bemanding i institutioner med ressourcesvage forældre, men efter alt at dømme kun en lille ekstra ressourcetilførsel i forhold til de udfordringer, personalet

     oplever med at kunne observere og tage sig af børn med mistrivsel.

     ​.

     Læs hele rapporten her

Forfattere​

Susanne Pade

Niels Glavind​

Udgivelsesdato

03.12.2021

Udgiver:

Bureau 2000 og FOA

Offentliggjort:

03. december 2021

Sprog:

Dansk

Sidetal:

91​

ISBN:

978-87-94288-00-2

Kontakt os via mail eller telefon:

BUREAU 2000 ApS - Skråplanet 29, 3500 Værløse