Omsorg og alenearbejde i daginstitutionerne 2019

Omsorg og alenearbejde i daginstitutionerne 2019

Medarbejdere i børnehaver og vuggestuer synes ikke, at de har tid nok til at trøste og løse konflikter.

​Undersøgelsen som er lavet af Bureau 2000 - Analyse og Forskning for FOA er offentliggjort i Jyllandsposten 11.3.2019

Se også Berlingske Tidende 20.3.2019

Undersøgelsen af personalets alenearbejde og tid til omsorg er en del af den landsdækkende årlige kortlægning af ”Daginstitutionernes Hverdag”. Den bygger på spørgeskemaer udsendt til alle daginstitutioner i Danmark. Hver institution har fået skemaer, dels til lederen, dels til en stuemedarbejder. Desuden er udsendt spørgeskemaer til område/klyngeledere. De øvrige emner, som er undersøgt præsenteres senere.

Der er kommet svar fra 1587 ledere og medarbejdere fra institutioner i 97 ud af 98 kommuner. Bureau 2000 vurderer, at undersøgelsen er repræsentativ.

Stuemedarbejderne er blevet spurgt, hvor ofte de har bestemte oplevelser af ikke at kunne give tilstrækkelig omsorg af ikke at kunne give tilstrækkelig omsorg:

Du kan ikke nå at give et barn trøst

Du har ikke tid til at tage dig af en konflikt mellem børn

Du kan ikke tage dig af et barn med forstyrrende adfærd

Du kan ikke tage dig af et barn, der har svært ved at komme med i legen

Du får ikke snakket om et barn med problematisk adfærd med kollegerne

Du har ikke tid til at opmuntre et barn, som har behov for anerkendelse.

• 53 pct. af stuemedarbejderne har en af disse oplevelser dagligt eller flere gange om ugen.

Stuemedarbejderne er desuden blevet spurgt, hvor ofte de har oplevelser af, at forældresamarbejdet glipper. Den mest udbredte oplevelser er, at man ikke får givet information videre om et barn, der har haft konflikter eller problemer i dagens løb.

• 29 pct. af stuemedarbejderne har mindst en af fem oplevelser vedr. svigtende forældrekontakt dagligt eller flere gange om ugen.

 • Oplevelsen af ikke at kunne give omsorg hænger sammen med alenearbejde. Blandt medarbejdere, der havde alenearbejde en tilfældig dag, er der 61 pct., der flere gange om ugen eller dagligt oplever, at de ikke kan give tilstrækkelig omsorg. Blandt medarbejdere, der ikke havde alenearbejde, er tallet 34 pct. 

• Tilsvarende hænger oplevelsen af, at forældrekontakten glipper, også sammen med alenearbejde. Blandt medarbejdere, der havde alenearbejde en tilfældig dag, er der 34 pct., der flere gange om ugen eller dagligt oplever, at forældrekontakten glipper. Blandt medarbejdere, der ikke havde alenearbejde, er tallet 16 pct.

Lederne er i øvrigt blevet spurgt om den skemalagte alenetid. det viser sig, at:

 • 58 pct. af institutionerne har en medarbejder alene i institutionen om morgenen 

• 66 pct. har en medarbejder alene i institutionen sidst på eftermiddagen. 

• 48 pct. har skemalagt alenearbejde i børnegrupperne 

• 20 pct. af børnegrupperne har ingen perioder i dagens løb, hvor der er mere end to medarbejdere til gruppen.

 • Institutioner uden alenetid har i gennemsnit væsentligt større børnegrupper end institutioner, hvor der ikke er alenetid..​

Forfattere​

Susanne Pade

Niels Glavind​

Udgivelsesdato

11.03.2019

Udgiver:

Bureau 2000 og FOA

Offentliggjort:

Jyllandsposten 11.3. 2019

Sprog:

Dansk

Sidetal:

34​

ISDN:

978-87-90771-89-3

Kontakt os via mail eller telefon:

BUREAU 2000 ApS - Skråplanet 29, 3500 Værløse