​Udviklingstendenser dagpleje og daginstitutioner 2019

Udviklingstendenser dagpleje og daginstitutioner 2019

5-6.000 flere pladser om året fra 2020

​Undersøgelsen er gennemført af Bureau 2000, der har indhentet oplysninger fra alle landets kommuner om indskrevne, takster m.v. pr. nytår 2019. 

Undersøgelsen er offentliggjort fredag den 22.03.2019

Nogle hovedresultater er:

  • Det stigende børnetal betyder, at der de næste 10 år skal skaffes 20 pct. flere pladser i dagtilbud for børn under skolealderen. De første år skal der skaffes ca. 5-6.000 pladser årligt​
  • Der har gennem nogle år været et kraftigt fald i antallet af børn i den kommunale dagpleje, men de sidste par år er der kun sket et beskedent fald​
  • Mange kommuner har fortsat svært ved at skaffe kvalificerede dagplejere​
  • Det betyder blandt andet, at man mange steder benytter muligheden af at indskrive fem børn i det enkelte dagplejehjem
  • Der er en fortsat vækst i privatinstitutioner og antallet af børn, der er indskrevet i private pasningsordninger​
  • Forældrebetalingen er omtrent uændret i faste priser i forhold til 2018
  • Der er store forskelle i forældrebetalingen fra kommune til kommune. En vuggestueplads uden frokost koster fx 1580 kr. mdl. på Fanø, men 3592 kr. mdl. i Fredericia.
  • Kun en mindre del af forskellene i forældrebetaling kan henføres til personalenormeringen.
  • De fleste kommuner kan i dag tilbyde deltidspladser som følge af ny lovgivning om kombination

Forfattere​

Susanne Pade

Niels Glavind​

Udgivelsesdato

11.03.2019

Udgiver:

Bureau 2000 og FOA

Offentliggjort:

Fredag den 22.03.2019

Sprog:

Dansk

Sidetal:

31

ISBN:

978-87-90771-86-7

Kontakt os via mail eller telefon:

BUREAU 2000 ApS - Skråplanet 29, 3500 Værløse