Nyt Bureau 2000 værktøj til forældre feedback i en Corona tid​

Bureau 2000 præsenterede 01.10.2020 et nyt værktøj til forældre feedback.

Spørgeskema er udarbejdet med udgangspunkt i  ​Den styrkede pædagogiske læreplan , men spørger også til de særlige forhold institutionerne oplever i en tid med corona.

Bureau 2000 har fået mange henvendelser fra ledere og forældrebestyrelser og har på den baggrund udviklet indholdet.

Særligt i en tid med Corona, hvor det er svært at afholde forældremøder giver det en billede af forældrenes oplevelser af deres børns trivsel og udvikling i institutionen.​

Dagtilbuddet kan gennemføre undersøgelsen ved hjælp et et skema som sendes til forældrene som et link og vil efterfølgende få resultaterne som en rapport, som kan benyttes af leder, bestyrelse og personale.

Undersøgelserne er anonyme, så institutionen kan ikke se hvad den enkelte forælder har svaret men giver et overordnet billede.

Spørgeskemaer og rapporter sikrer, at evalueringen giver mening i forhold til dagtilbuddenes hverdag. Det sparer tid. 

Temaerne

Man kan vælge alle temaer, men i nogle tilfælde vil det også give mening at udvælge de temaer der netop passer til institutionens arbejdsområder.

 • De fysiske rammer
 • Lærerplanstemaerne
  • Alsidig personlig udvikling.
  • Social udvikling og børnemiljø
  • Sprog og begreber
  • Krop sanser og bevægelse
  • Natur, udeliv og science
  • Kultur, æstetik og fællesskab
 • Mål og værdier
 • Information og samarbejde under Corona'en
 • Andre forhold

Hvor lang tid tager det før institutionen har resultaterne.

Fra det tidspunkt dagtilbuddet har besluttet sig til undersøgelsen til det færdige resultat foreligger vil der ca. gå to uger.

Hvordan kan processen i praksis tilrettelæggelses

1. Leder og bestyrelse beslutter undersøgelsen og udvælger eventuelt temaer.

2. Institutionen modtager link til institutionens undersøgelse og forslag til følgebrev til forældrene.

3. institutionen modtager rapport med resultater fra Bureau 2000.

Pris

Prisen vil delvis afhænge af institutionens størrelse, men for fx en 40 børns institution vil frem til 1. januar 2021 gælde en introduktionspris på 4700 kr. ex moms. Dette dækker bl.a. tilpasning af spørgeskema og udfærdigelse af en rapport om forældrenes svar. Kontakt os evt. for at høre nærmere. 

Hvem har udviklet

​Forældre feedback er udarbejdet i et samarbejde mellem Bureau 2000,  samt forældre, ledere og pædagoger i institutioner i København, og pædagoger fra daginstitutioner i Odense.​

Kontakt:

Bureau 2000

info@bureau2000.dk

Tlf 4466 2264​

Susanne Pade

sp@bureau2000.dk

41292001

Niels Glavind

ng@bureau2000.dk

25323264

Kontakt os via mail eller telefon:

BUREAU 2000 ApS - Skråplanet 29, 3500 Værløse