Evalueringer

Bureau 2000 har lang erfaring i at gennemføre evalueringer på skole- og dagpasningsområdet. Vi tilbyder både skræddersyede evalueringer og gennemarbejdede evalueringskoncepter.


Bureau 2000 har i mange år undersøgt forældrenes vurdering af dagtilbud og af personalets arbejde ved hjælp af spørgeskemaer.

Vi evaluere og dokumentere arbejdet i dagpasning. Spørgeskemaerne afdækker temaerne i den styrkede pædagogiske læreplan, i de enkelte institutioner. Den samlede evaluering kan ud over forældrenes vurderinger også indeholde ledelsens og personalets vurderinger.

Bureau 2000 har erfaring for, at evalueringerne kan:

  • ​Bidrage til at udvikle kvaliteten i den pædagogiske hverdag
  • Bidrage til en god dialog med forældrene
  • Lette institutionernes arbejde med evaluering og dokumentation

Kontakt os via mail eller telefon:

BUREAU 2000 ApS - Skråplanet 29, 3500 Værløse