Evalueringer

Bureau 2000 har lang erfaring i at gennemføre evalueringer på skole- og dagpasningsområdet. Vi tilbyder både skræddersyede evalueringer og det gennemarbejdede DagLab evalueringskoncept.


Bureau 2000 har i mange år undersøgt forældrenes vurdering af dagtilbud og af personalets arbejde ved hjælp af spørgeskemaer.

DagLab er et redskab til at evaluere og dokumentere arbejdet i dagpasning. Spørgeskemaerne afdækker læreplanstemaer, børnemiljø m.v. i de enkelte institutioner. Den samlede evaluering i Respons rummer ud over forældrenes vurderinger også ledelsens og personalets vurderinger.

”DagLab” er et gennemprøvet materiale, som er tilpasset de krav, Dagtilbudsloven stiller til evaluering af de fælles temaer i læreplanerne og om vurdering af børnemiljøet.

Bureau 2000 har erfaring for, at evalueringerne under Respons kan:

  • ​Bidrage til at udvikle kvaliteten i den pædagogiske hverdag
  • Bidrage til en god dialog med forældrene
  • Lette institutionernes arbejde med evaluering og dokumentation

Kontakt os via mail eller telefon:

BUREAU 2000 ApS - Skråplanet 29, 3500 Værløse