Velfærd og fordeling

Dagtilbud- hvem er ikke med?

Niels Glavind, AErådet, 2010. Download

De indsatte: Samfundets fjender eller marginaliserede?

AE-rådet, Niels Glavind, august 2009. Download

Voldspræget kriminalitet – særligt blandt unge

AE-rådet, Niels Glavind, juni 2009. Download

Den “sociale afstand” – bliver den mindre?

AE-rådet, Niels Glavind, 2009. Download

Offentlig tilskud til private sygehuse

AE-rådet, Niels Glavind og Mie Dalskov, 2008. Download

Mindre praktisk hjælp – standardudviklingen i den kommunale ældresevice 2001-2007

AE-rådet, Niels Glavind, november 2007. Download

Fordeling og levevilkår 2007

AErådet 2007.

Vejen til gymnasiet – hvem går via 10. klasse?

Niels Glavind, AErådet 2006. Download

Udsatte grupper blandt børnefamilierne – enlige og unge mødre

Niels Glavind, AErådet, 2006. Download

Hvem får ikke afgangsprøve fra 9. klasse?

Niels Glavind, AErådet, 2006.

Offentlige og private skoler

Niels Glavind, AErådet, 2006. Download

Evaluering af Funktionsevnemetoden

Institut for Serviceudvikling (ISU) og Bureau 2000 for Styrelsen for Social Service/Socialministeriet
September 2005. Download

Skoler og karakterer – effektivitet og klassekammerateffekt

Niels Glavind, AErådet, 2005. Download

Lighed gennem uddannelse – hvordan er det gået?

Niels Glavind, AErådet, 2005.

Polarisering på boligområdet

Niels Glavind, AErådet, 2004. Download

Daginstitutioner: Ulige vilkår for indsats mod ”negativ social arv”

Niels Glavind, AErådet, 2004. Download

Eksklusive – og ledighedsramte boligområder

Niels Glavind, AErådet, 2004.

Samfundets stedbørn: Anbragte børns videre skæbne

Niels Glavind, AErådet, 2004. Download

Boligforhold i børnehøjde

Niels Glavind, AErådet, 2004.

Skolekarakterer og social baggrund

Niels Glavind, AErådet, 2003.

Det delte Danmark – Notat om social opdeling af skoler

Niels Glavind og AErådet for Ugebrevet A4. Download

Kontakt os via mail eller telefon:

BUREAU 2000 ApS - Skråplanet 29, 3500 Værløse