Udviklingen i daginstitutionernes bemanding siden 1986​

Antallet af personaletimer pr. vuggestuebarn er faldet fra 13,13 timer pr. barn til 11,11 timer pr. barn – dvs. med ca. 15 pct. Eftersom den andel af tiden, der bruges på børnene er faldet, er det reelle fald imidlertid på 36 pct. Set fra de ansattes synsvinkel er der godt og vel halvanden gang så mange børn at skulle forholde sig til, som der var tidligere.

En helt tilsvarende udvikling er sket for børnehavebørnene. Bureau 2000 har udarbejdet og som er offentliggjort 5. januar 2015 i DR 21 Søndag.

Se notatet her Udvikling siden 1986 Læs også DR.dk DR Fakta Sådan er faldet i normering udregnet​

Kontakt os via mail eller telefon:

BUREAU 2000 ApS - Skråplanet 29, 3500 Værløse