Daginstitutionernes hverdag 2020 Del. 1

Daginstitutionernes hverdag 2020 Del 1.

Rapporten bygger på et repræsentativt udsnit af daginstitutioner. Via de kommunale hjemmesider er der fundet 2831 fungerende e-mails til daginstitutioner. Ledere og medarbejdere har fået en opfordring til at deltage i undersøgelsen, og der er opnået en svarprocent på 30 pct. for lederne og 24 pct. for medarbejderne – henholdsvis 836 besvarelser og 671 besvarelser. Der er kommet besvarelser fra daginstitutioner i alle 98 kommuner. Samlet set betragter Bureau 2000 undersøgelsen som repræsentativ.

Hovedresultater

​Den årlige undersøgelse ”Daginstitutionernes Hverdag 2020” belyser så mange sider af vilkårene for vores daginstitutioner, at det er fundet mest hensigtsmæssigt at dele afrapporteringen op. I nærværende rapport præsenteres derfor de resultater, som vedrører daginstitutionernes bemanding i dagens løb, herunder antal børn pr. voksen og situationen, hvor en medarbejder er alene med en børnegruppe. Desuden belyses medarbejdernes oplevelser omkring omsorg.

Nogle hovedresultater er:

Normeringer

 • I den tid, hvor stuerne/grupperne er åbne er der i gennemsnit 4,7 børn pr. voksen i vuggestuegrupperne og 9,1 børn pr. voksen i børnehavegrupperne.
 • I løbet af 2020 vil der blive stillet lovkrav om, at der skal være maksimalt tre børn pr. voksen i vuggestuen og max seks børn pr. voksen i børnehaven. Dette krav er i gennemsnit opfyldt ca. 2 timer om dagen, hvis vi ser på hverdagen i institutionerne.
 • ​I ca. halvdelen af daginstitutionerne opfyldes kravet om max 3 eller 6 børn pr. voksen aldrig eller i max 1 time i løbet af dagen.

Alenearbejde

 • I 56 pct. af institutionerne er der er en medarbejder alene i institutionen om morgenen efter åbningstid, mens 68 pct. af institutionerne har en medarbejder alene i institutionen sidst på eftermiddagen. I gennemsnit har institutionerne 44 minutter af åbningstiden, hvor der kun er én medarbejder.
 • I den tid, børnegrupperne er åbne, er der planlagt alenearbejde i 28 pct. af vuggestuegrupperne og 51 pct. af børnehavegrupperne.
 • 19 pct. af medarbejderne oplever desuden ikke-planlagt alenearbejde på en time eller mere på en tilfældig dag.
 • 40 pct. af medarbejderne er en tilfældig dag alene med børnene på legepladsen.
 • 11 pct. af vuggestuegrupperne og 28 pct. af børnehavegrupperne har på intet tidspunkt mere end to medarbejdere til børnegruppen i dagens løb.
 • Omvendt er der 29 pct. af vuggestuegrupperne og 22 pct. af børnehavegrupperne, hvor der i 5 timer eller mere er mindst tre medarbejdere til børnegruppen.

Omsorg

I lighed med tidligere er der stillet spørgsmål, der belyser medarbejdernes oplevelser af at kunne give tilstrækkelig omsorg.

 • 63 pct. af medarbejderne oplever dagligt eller flere gange om ugen ikke at kunne yde tilstrækkelig omsorg. I 2010 og 2019 var tallet 53 pct.
 • 41 pct. oplever dagligt eller flere gange om ugen ikke at kunne give et barn trøst.
 • 46 pct. oplever dagligt eller flere gange om ugen ikke at kunne tage sig af et barn med forstyrrende adfærd.
 • 44 pct. oplever dagligt eller flere gange om ugen ikke at kunne tage sig af et barn, der har svært ved at komme med i legen.

Forfattere​

Susanne Pade

Niels Glavind​

Signe Johansen

Udgivelsesdato

09.3.2020

Udgiver:

Bureau 2000 og FOA

Offentliggjort:

9. marts 2020

Sprog:

Dansk

Sidetal:

38​

ISBN:

978-87-90771-92-8

Kontakt os via mail eller telefon:

BUREAU 2000 ApS - Skråplanet 29, 3500 Værløse