Registerundersøgelser

Bureau 2000 har autorisation til selvstændigt at foretage registerundersøgelser på Danmarks Statistiks data, og deltager ofte i forsknings- og samarbejdsprojekter med andre institutioner og organisationer, fx Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Danmarks Pædagogiske Universitet, adskillige kommuner mv.

Muligheden for at foretage registerundersøgelser betyder, at man kan få Danmarks Statistik til at lave en samkørsel af udvalgte data for at analysere sammenhænge i data.

Bureau 2000 har fx undersøgt følgende spørgsmål:

  • Hvad er den sociale baggrund for indsatte i fængslerne?
  • Hvordan fordeler ressourcestærke/ressourcesvage elever sig i skolerne?
  • Hvilke børn kommer ikke i daginstitution?
  • Hvad er den ”sociale profil” for medlemmer af en fagforening?
  • Hvordan er den sociale baggrund for børn, der anbringes, og hvordan går det dem senere i livet?
  • Hvilke elever ”dropper ud” af folkeskolen?

Kontakt os via mail eller telefon:

BUREAU 2000 ApS - Skråplanet 29, 3500 Værløse