Kost i daginstitutioner

Kost i daginstitutioner

Undersøgelsen har kortlagt arbejdet med kost i daginstitutioner gennem undersøgelser blandt kommuner, institutionsledere, pædagogisk personale og køkkenpersonale. Undersøgelsen er gennemført i november 2016 af Bureau 2000 efter ønske fra FOAs Pædagogiske Sektor og Kost- og Servicesektor.

​​

Nogle vigtige resultater

​Undersøgelsen har kortlagt arbejdet med kost i daginstitutioner gennem undersøgelser blandt kommuner, institutionsledere, pædagogisk personale og køkkenpersonale. Nogle vigtige resultater er:

  • ​78 pct. af vuggestuebørnene og 46 pct. af børnehavebørnene er omfattet af en frokostordning.
  • ​I 91 pct. af de institutioner, hvor der er frokostordning, tilberedes maden i institutionen.
  • ​Knap halvdelen af disse institutioner tilbyder varm mad dagligt. Lige så mange har varm mad på menuen et par gange om ugen.
  • ​96 pct. af institutionerne tilbyder kun én ret, mens 4 pct. tilbyder både forret og efterret.
  • ​31 pct. af institutionerne tilbyder hverken brød eller frugt om eftermiddagen. Her er børnene afhængige af, at forældrene giver dem lidt ekstra med, hvis de skal have noget at spise i eftermiddagens løb. Der, hvor institutionerne tilbyder et mindre måltid om eftermiddagen, ser man typisk, at forældrene betaler lidt ekstra.
  • ​Der er i gennemsnit køkkenpersonale svarende til ca. 17 timer om ugen pr. institution. Det svarer til ca. 2.000 fuldtidsansatte på landsplan. I de institutioner, der har ansat køkkenpersonale, har 10 pct. ansat en kok. 46 pct. har en køkkenassistent/økonoma, og 46 pct. har køkkenmedarbejdere. Kun 8 pct. er mænd.
  • ​To tredjedele af køkkenmedarbejderne har arbejdet i køkkener i mere end 10 år, og de fleste har arbejdet i daginstitution i mere end 5 år.
  • ​Kun et mindretal af institutionerne inddrager fast køkkenpersonalet i det pædagogiske arbejde, men en stor del af køkkenpersonalet kunne godt tænke sig en styrkelse af kontakten med det pædagogiske personale.
  • ​I 64 pct. af institutionerne inddrages børnene i serveringen.
  • ​Det er den overvejende opfattelse hos det pædagogiske personale, at måltidet og situationen omkring frokosten skal tænkes ind, når man tilrettelægger den pædagogiske praksis.​

Forfattere​

Susanne Pade

Niels Glavind

Udgivelsesdato

01.11.2016

Udgiver:

Bureau 2000 for FOAs Pædagogiske Sektor og Kost- og Servicesektor.

Offentliggjort:

FOA Bladet

Sprog:

Dansk

Sidetal:

53

ISDN:

978-87-90771-69-0

Kontakt os via mail eller telefon:

BUREAU 2000 ApS - Skråplanet 29, 3500 Værløse