Daginstitutionernes hverdag 2020

   Daginstitutionernes hverdag 2020

    Rapporten bygger på et repræsentativt udsnit af daginstitutioner. Via de kommunale hjemmesider er der fundet 2831 fungerende e-mails til daginstitutioner. Ledere og medarbejdere har fået en opfordring til at deltage i undersøgelsen, og der er opnået en svarprocent på 30 pct. for lederne og 24 pct. for medarbejderne – henholdsvis 836 besvarelser og 671 besvarelser. Der er kommet besvarelser fra daginstitutioner i alle 98 kommuner. Samlet set betragter Bureau 2000 undersøgelsen som repræsentativ.

    ​​​

    ​Den årlige undersøgelse ”Daginstitutionernes Hverdag 2020” belyser så mange sider af vilkårene for vores daginstitutioner. Rapporten består af 3 dele.

    Del 1: Antal børn pr. voksen Den daglige omsorg.

    Del 2: Dagens gang og forældresamarbejde.

    ​Del 3: Styrket pædagogisk læreplan, kvalitetssikring og inklusion

    Nogle hovedresultater er:

    Normeringer

    ​I den tid, hvor stuerne/grupperne er åbne er der i gennemsnit 4,7 børn pr. voksen i vuggestuegrupperne og 9,1 børn pr. voksen i børnehavegrupperne.

    I løbet af 2020 vil der blive stillet lovkrav om, at der skal være maksimalt tre børn pr. voksen i vuggestuen og max seks børn pr. voksen i børnehaven. Dette krav er i gennemsnit opfyldt ca. 2 timer om dagen, hvis vi ser på hverdagen i institutionerne.

    ​I ca. halvdelen af daginstitutionerne opfyldes kravet om max 3 eller 6 børn pr. voksen aldrig eller i max 1 time i løbet af dagen.

    Alenearbejde

    ​I 56 pct. af institutionerne er der er en medarbejder alene i institutionen om morgenen efter åbningstid, mens 68 pct. af institutionerne har en medarbejder alene i institutionen sidst på eftermiddagen.

    I gennemsnit har institutionerne 44 minutter af åbningstiden, hvor der kun er én medarbejder.

    I den tid, børnegrupperne er åbne, er der planlagt alenearbejde i 28 pct. af vuggestuegrupperne og 51 pct. af børnehavegrupperne.

    19 pct. af medarbejderne oplever desuden ikke-planlagt alenearbejde på en time eller mere på en tilfældig dag.

    40 pct. af medarbejderne er en tilfældig dag alene med børnene på legepladsen.

    11 pct. af vuggestuegrupperne og 28 pct. af børnehavegrupperne har på intet tidspunkt mere end to medarbejdere til børnegruppen i dagens løb.

    Omvendt er der 29 pct. af vuggestuegrupperne og 22 pct. af børnehavegrupperne, hvor der i 5 timer eller mere er mindst tre medarbejdere til børnegruppen.

    Omsorg

    ​I lighed med tidligere er der stillet spørgsmål, der belyser medarbejdernes oplevelser af at kunne give tilstrækkelig omsorg.

    63 pct. af medarbejderne oplever dagligt eller flere gange om ugen ikke at kunne yde tilstrækkelig omsorg. I 2010 og 2019 var tallet 53 pct.

    41 pct. oplever dagligt eller flere gange om ugen ikke at kunne give et barn trøst.

    46 pct. oplever dagligt eller flere gange om ugen ikke at kunne tage sig af et barn med forstyrrende adfærd.

    44 pct. oplever dagligt eller flere gange om ugen ikke at kunne tage sig af et barn, der har svært ved at komme med i legen.

    Læs hele rapporten her

Forfattere​

Susanne Pade

Niels Glavind​

Signe Johansen

Udgivelsesdato

25.08.2020

Udgiver:

Bureau 2000 og FOA

Offentliggjort:

25. august 2020

Sprog:

Dansk

Sidetal:

88​

ISBN:

978-87-90771-92-8

Kontakt os via mail eller telefon:

BUREAU 2000 ApS - Skråplanet 29, 3500 Værløse