Bureau 2000 er et uafhængigt analyse- og forskningsinstitut, der blandt andet tilbyder evaluering, analyser og rådgivning inden for børnepasning, skoler, kommunale forhold, arbejdsmarked og sundhedsområdet.

Et uafhængigt analyse- og forskningsinstitut

Bureau 2000 er et uafhængigt analyse- og forskningsinstitut, der blandt andet tilbyder evaluering, analyser og rådgivning inden for børnepasning, skoler, kommunale forhold, arbejdsmarked og sundhedsområdet.

Et uafhængigt analyse- og forskningsinstitut

Bureau 2000 er et uafhængigt analyse- og forskningsinstitut, der blandt andet tilbyder evaluering, analyser og rådgivning inden for børnepasning, skoler, kommunale forhold, arbejdsmarked og sundhedsområdet.

Et uafhængigt analyse- og forskningsinstitut

Evaluering, analyse og praktiske værktøjer​

Bureau 2000 er et uafhængigt analyse- og forskningsinstitut, der blandt andet tilbyder evaluering, analyser og rådgivning inden for børnepasning, skoler, kommunale forhold, arbejdsmarked og sundhedsområdet.

I 2010 fik vi selvstændig autorisation til at foretage registerundersøgelser på Danmarks Statistiks data.

Bureau 2000 har siden sin start i 1987 specialiseret sig i at kombinere økonomisk-statistisk analyse med formidling. Bureauet gennemfører store spørgeskemaundersøgelser og komplicerede analyser med samkørsel af flere registre og præsenterer resultaterne i en let tilgængelig form.​

MAD I MANGE LANDE​

Vi sætter fokus på mad i dagtilbud som en vigtig faktor i forhold til et godt børneliv og børnenes sundhed. Vi ser, hvordan mad og måltider indgår som et integreret element i den pædagogiske praksis i en række lande. Det kan give inspiration til kostansvarlige og pædagogisk personale og andre, der arbejder med mad og måltider, eller som vil give børnene oplevelser og viden om børns liv i andre lande....​

Nyt fra bureau 2000​

”Er der en voksen til stede – normering og andre mål for institutionernes standard”.

Andet småskrift fra Bureau 2000. 01.06.2021.

Bureau 2000 – Analyse og forskning præsenterer nu den anden titel i en planlagt serie af småskrifter. Den lille bog har fået titlen ”Er der en voksen til stede – normering og andre mål for institutionernes standard”.

Bogen er på 112 sider og beskriver, hvordan personalenormering udregnes, og hvordan børn/voksen-forholdet faktisk ser ud i danske daginstitutioner. Det beskrives desuden, hvordan personalenormeringen har udviklet sig over tid, og hvilke uafklarede forhold, der er, når der tales om minimumsnormeringer.

Bogen beskriver desuden nogle populære kommunale sparemodeller: Modulordninger, ferielukning, aldersgrænser og store institutioner.

Og endelig belyses nogle andre forhold, der har betydning for kvaliteten i dagligdagen i daginstitutionerne, såsom fysiske rammer og tilsyn.

Læs mere om bogen her

Udviklingstendenser dagpleje og daginstitutioner 2021

​FOA - Bureau 2000 Analyse og forskning

Bureau 2000 har for FOA undersøgt tendenser på dagtilbudsområdet i 2021.

Undersøgelsen viser bl.a. at det stigende børnetal betyder, at antallet af pladser i dagtilbud skal øges med ca. 40.000 om ti år.
Da normeringen samtidig skal forøges, skal det pædagogiske personale øges med mindst 14.000 fuldtidsbeskæftigede.

Det kan blive et problem at fastholde det nuværende antal dagplejere de kommende år, blandt andet på grund af dagplejernes stigende aldersgennemsnit. 62 pct. af dagplejerne var over 50 år i oktober 2020, 18 pct. var over 60 år.

Undersøgelsen er bl.a.  offentliggjort 07.05.2021. I altinget Børn.

Læs rapporten her

​​

Børnepasning – hvordan passer pengene?

Første småskrift fra Bureau 2000. 19.03.2021.

Bureau 2000 har nu udgivet den første lille bog i en serie af ”småskrifter”. Det lille skrift hedder ”Børnepasning – hvordan passer pengene?”.

Bogen er på 80 sider og beskriver, hvordan dagtilbud indgår i samfundsøkonomien. Bl.a. beskrives samfundets gevinst af at have dagtilbud – og af at have gode dagtilbud.

Det beskrives desuden, hvordan dagtilbud indgår i de økonomiske modeller, og hvordan man vil kunne anslå de langsigtede gevinster af bedre dagtilbud.

Det er søgt at gøre stoffet letlæst, og den lille bog vil være relevant for politisk interesserede og tillidsrepræsentanter. Den henvender sig også til fx pædagogstuderende, der gerne vil forstå daginstitutionerne i forhold til samfundsøkonomi.

Bogen koster 59 kr. pr. stk. Hertil kommer porto forsendelsesomkostninger. Læs mere 

her


Nyt Burea​u 2000 værktøj til forældre feedback i en Corona tid​.

​Bureau 2000 præsenterede 01.10.2020 et nyt værktøj til forældre feedback.

​Spørgeskema er udarbejdet med udgangspunkt i ​Den styrkede pædagogiske læreplan , men spørger også til de særlige forhold institutionerne oplever i en tid med Corona. Se mere her

Daginstitutionernes Hverdag 2020

Den årlige undersøgelse ”Daginstitutionernes Hverdag 2020” belyser så mange sider af vilkårene for vores daginstitutioner, at det er fundet mest hensigtsmæssigt at dele af rapporteringen op. Oplysningerne i undersøgelsen er indhentet i Januar og februar 2020 i landets daginstitutioner for FOA. Rapportene bygger på et repræsentativt udsnit af daginstitutioner. Ledere og medarbejdere i 2.831 danske daginstitutioner har fået en invitation til at deltage i undersøgelsen. Svarprocenten er 31 pct. for lederne (879 besvarelser) og 25 pct. for medarbejderne (719 besvarelser). Der er kommet besvarelser fra daginstitutioner i alle 98 kommuner. Alt i alt vurderer Bureau 2000, at svarene er repræsentative for danske daginstitutioner.

Første del af undersøgelsen er offentliggjort 09.03.2020 i TV2 :Ny undersøgelse: Halvdelen af alle landets daginstitutioner lever ikke op til lovkrav.

​Sidste del af undersøgelsen er offentliggjort 25.08.2020 af FOA. Se nærmere Pædagogisk personale mangler tid til forældresamarbejde

​Læs den samlede rapport Daginstitutionerne hverdag 2020 her


​​Tilsyn med dagpleje og daginstitutioner.

I knap hver tredje børnehave og vuggestue ses der slet ikke på børnene, når der laves tilsyn. I forvejen sker tilsynet i tre ud af fire kommuner kun hvert andet år eller sjældnere, viser undersøgelse  fra Bureau 2000 for FOA. Undersøgelsen er offentliggjort 14.06.2020. 

Se omtalen på TV2: I cirka hvert tredje tilsyn i daginstitutioner bliver der ikke kigget på børnene, viser ny undersøgelse

​Læs undersøgelsen: 

her

                                                  Læs flere nyheder her

Vi tilbyder

Analyser - Forskning - Journalistik

Mad i mange lande​

Evalueringer

Registrerings-undersøgelser

Dataanalyse​

Spørgeskema
​undersøgelser

Projektledelse

Skræddersyede kurser og workshops

Rådgivning

Kontakt os via mail eller telefon:

BUREAU 2000 ApS - Skråplanet 29, 3500 Værløse