Udviklingstendenser på dagtilbudsområdet 2017

Udviklingstendenser på dagtilbudsområdet 2017

Bureau 2000 - Analyse og forskning har for FOA gennemført en spørgeskemaundersøgelse til alle landets kommuner for at vurdere nogle tendenser i udviklingen på dagtilbudsområdet. Trods faldende børnetal stiger antallet af private pasningspladser. Undersøgelsen som offentliggjort i Jyllandsposten 4.4.2017.

​​

Nogle hovedresultater er:

 • ​antallet af indskrevne børn i offentlige daginstitutioner og dagpleje er i perioden oktober 2014-oktober 2016 faldet med ca. 12.000 børn
 • ​det lavere børnetal er årsag til omkring 8.000 af disse pladser, men ca. 4.000 pladser kan tilskrives væksten i de private pasningsformer
 • ​når det gælder de kommunale dagtilbud, har udviklingen især ramt dagplejen, som i dag har en lavere andel af pasningen for de 0-2 årige end i 2014. Havde dagplejen beholdt sin andel, ville der have været godt 5.000 flere børn i dagpleje
 • ​især på grund af det lavere børnetal har kommunerne kunnet reducere deres udgifter på området med et beløb af størrelsesordenen 1 mia. kr., men kommunerne har også brugt færre penge pr. barn i perioden 2014-16.
 • ​antallet af børn i privatinstitutioner er steget med ca. 2.600 børn og er pr. nytår oppe på 21.094 børn
 • ​en fjerdedel af de 551 privatinstitutioner er oprettet i tilslutning til en privatskole
 • ​godt en fjerdedel af privatskolerne havde i august 2016 en daginstitution tilknyttet og yderligere 11 pct. havde én på vej
 • ​antallet af børn hos private børnepassere er steget med ca. 1.600 børn og er nu oppe på 9.357 børn.

​Undersøgelsen viser også nogle tendenser, når det gælder struktur m.v. på dagtilbudsområdet. Det kan nævnes at

 • ​de fleste kommuner i dag har indført område/klyngeledelse
 • ​kun 52 ud af 98 kommuner har en fast overgangsalder fra dagpleje/vuggestue til børnehave ved tre år
 • ​kun 33 ud af 98 kommuner lader børnene begynde i SFO, samtidig med at de begynder i børnehaveklasse. I resten af kommunerne begynder børnene om foråret, eller der er forskellige tidspunkter for skolestart
 • ​Ca. ¾ af vuggestuebørnene og knap halvdelen af børnehavebørnene er omfattet af en frokostordning.

Forfattere​

Susanne Pade

Niels Glavind

Udgivelsesdato

Udgiver:

Bureau 2000

Offentliggjort:

4.4.2017

Sprog:

Dansk

Sidetal:

18

ISDN:

978-87-90771-81-2

Kontakt os via mail eller telefon:

BUREAU 2000 ApS - Skråplanet 29, 3500 Værløse