Historie og idegrundlag

Bureau 2000 har siden sin start i 1987 specialiseret sig i at kombinere økonomisk-statistisk analyse med formidling. Bureauet gennemfører store spørgeskemaundersøgelser og komplicerede analyser med samkørsel af flere registre og præsenterer resultaterne i en let tilgængelig form.

Udgangspunktet for Bureau 2000 var analyser på børnepasningsområdet, men i dag tilbyder vi evalueringer, analyser og rådgivning inden for børnepasning, skoler, kommunale forhold, arbejdsmarked og sundhedsområdet.

Uafhængighed

Bureau 2000 arbejder uafhængigt af andre analyse- og konsulentvirksomheder. Senest fik vi i 2010 selvstændig autorisation til at foretage registerundersøgelser på Danmarks Statistiks data.

Pålidelighed

I Bureau 2000 lægger vi vægt på, at det arbejde vi præsenterer for offentligheden, har en høj grad på pålidelighed. Det søger vi at sikre på forskellig måde:

  • Når vi gennemfører kommunale rundspørger, bliver resultaterne altid krydstjekket med kommunerne
  • Spørgeskemaundersøgelser bliver skræddersyet i samspil med kunden og afprøvet i testpaneler, så vi kan sikre os, at spørgsmålene faktisk er dækkende for det, vi vil undersøge. Vi sætter også mange kræfter ind på at opnå høje svarprocenter.
  • Generelt søger vi at gøre undersøgelsesmetoderne så gennemskuelige som muligt, så andre kan efterprøve vores resultater.
  • Ved økonomiske analyser og i forbindelse med journalistiske artikler lægger vi vægt på grundig kilderesearch.
  • Vi lægger vægt på, at den rådgivning omkring kvalitetsudvikling, vi yder til enkeltinstitutioner og kommuner, tager udgangspunkt i de særegne problemstillinger, som karakteriserer netop dén institution/kommune.
  • BUREAU 2000 – Analyse og Forskning har udarbejdet retningslinjer i forhold til EU’data beskyttelsesforordning – Datasikkerhed og Datafortrolighed

Kontakt os via mail eller telefon:

BUREAU 2000 ApS - Skråplanet 29, 3500 Værløse