Bureau 2000 er et uafhængigt analyse- og forskningsinstitut, der blandt andet tilbyder evaluering, analyser og rådgivning inden for børnepasning, skoler, kommunale forhold, arbejdsmarked og sundhedsområdet.

Et uafhængigt analyse- og forskningsinstitut

Bureau 2000 er et uafhængigt analyse- og forskningsinstitut, der blandt andet tilbyder evaluering, analyser og rådgivning inden for børnepasning, skoler, kommunale forhold, arbejdsmarked og sundhedsområdet.

Et uafhængigt analyse- og forskningsinstitut

Bureau 2000 er et uafhængigt analyse- og forskningsinstitut, der blandt andet tilbyder evaluering, analyser og rådgivning inden for børnepasning, skoler, kommunale forhold, arbejdsmarked og sundhedsområdet.

Et uafhængigt analyse- og forskningsinstitut

Øvrige udgivelser

​2019

Her er resultatet: Så mange ekstra minutters voksentid får rød stue ud af finansloven.

Se notatet om minimumsnormeringer : her

Se omtalen i Politikken: her

Se selve rapporten : Børn pr. voksen i daginstitutioner- udviklingen 1972-2018​​

Hvem kommer i fritidsordning? Fra inklusion til eksklusion

​Rapporten er udarbejdet af Bureau 2000 - analyse og forskning for FOA.

Undersøgelsen er offentliggjort i DR 29.07.2019. Se fx. artiklen her

Se selve rapporen: Hvem kommer i fritidsordning? Fra inklusion til eksklusion

​​Daginstitutioner og børn med etnisk minoritetsbaggrund - Hvorfor indskrives børnene ofte senere?

​Rapporten er udarbejdet for FOA februar 2019, af seniorkonsulenterne Niels Glavind og Susanne Pade, samt to-sprogslærer Lena Bust Nielsen, Bureau 2000 – analyse og

forskning.

​Undersøgelsen bygger dels på en registerundersøgelse, der omfatter alle danske børn, dels på en kvalitativ undersøgelse med 22 individuelle interview og et fokusgruppeinterview. De interviewede er forældre til børn med etnisk minoritetsbaggrund. I interviewene har deltaget familier med rødder i Tyrkiet, Pakistan, Iran, Syrien, Marokko, Polen, Nigeria, Somalia, Eritrea, Irak,Egypten, Palæstina.

​Undersøgelsen er offentliggjort 17.6.2019. Læs undersøgelsen her

Daginstitutionernes hverdag 2019

​Undersøgelsen er gennemført som en elektronisk spørgeskemaundersøgelse til alle danske daginstitutioner i januar måned 2019. Der er i alt modtaget 1587 spørgeskemaer, og institutioner fra 97 ud af 98 kommuner har deltaget. Ud fra en analyse af bortfald mv vurderer Bureau 2000, at svarene er repræsentative for danske daginstitutioner.

Læs undersøgelsen her offentligøres 5.4.2019

Udviklingstendenser dagpleje og daginstitutioner 2019

​5-6.000 flere pladser om året fra 2020

Undersøgelsen er offentliggjort Fredag den 22.03.2019

Læs undersøgelsen her

Omsorg og alenearbejde i daginstitutionerne 2019

Medarbejdere i børnehaver og vuggestuer synes ikke, at de har tid nok til at trøste og løse konflikter.Både pædagoger, forældre og kommuner forudser, at situationen forværres i de kommende år med et stærkt stigende børnetal.

​​Undersøgelsen som er lavet af Bureau 2000 - Analyse og Forskning for FOA er offentliggjort i Jyllandsposten 11.3.2019

Læs mere om undersøgelsen her Læs omtalen i JP her

2018​

Bureau 2000 har fået Gazelle prisen 2018

Bureau 2000 - Analyse og forskning er efter over 30 år som analyseinstitut udnævnt til BØRSEN GAZELLE 2018. Furesø kommune hyldede 9. januar 2019 Gazelle virksomhederne ved den årlige Nytårskur.

Daginstitutionernes hverdag 2018

Undersøgelsen, som er lavet af Bureau 2000 - Analyse og Forskning for FOA, viser, at hver anden ansatte i vuggestuer og børnehaver dagligt eller flere gange om ugen oplever, at de ikke kan give den omsorg til børnene, de gerne ville. Lav normering får skylden.

Undersøgelsen er en repræsentativ spørgeskemaundersøgelse i januar 2018 til alle landets daginstitutioner. Der er udsendt tre sæt af spørgeskemaer: Til institutionsledere, til en medarbejder i hver institution og til område-/klyngeledere. Der er kommet svar fra institutioner i 97 ud af 98 kommuner, og en statistisk analyse viser, at undersøgelsen er repræsentativ.

​Undersøgelsen er omtalt i Politiken 6. marts 2018

Papirarbejde tager tid for børnene

​Hent hele undersøgelsen her: Daginstitutionernes hverdag 2018

Forældrenes valg 2018

Undersøgelsen, som er udført af Bureau 2000 - Analyse og forskning for FOA, kortlægger, om forældrene foretrækker en plads i dagpleje eller daginstitution, og i givet fald hvorfor. Undersøgelsen blandt et repræsentativt udsnit af forældre viser, at 29 pct. forældrene ønsker dagpleje, mens 34 pct. ønsker daginstitution til deres 0-2-årige børn, og hele 35 pct. af forældrene mener, at man ikke generelt kan sige, at den ene type dagtilbud er bedre end den anden.

Læs mere…

Flere børn i dagtilbud Udviklingstendenser for dagpleje og daginstitutioner 2018

Efter mange år med færre fødsler, stiger børnetallet endelig igen. Det betyder, at kommunerne nu samlet set skal skaffe mere end 20.000 pladser i deres dagtilbud de nærmeste år. Da kommunerne samtidig er pålagt et loft for deres anlægsudgifter, kan de ikke bare bygge sig ud af udfordringen. Mange kommuner skal derfor finde egnede bygninger til daginstitutioner og rekruttere flere dagplejere.

​Undersøgelsen er offentliggjort 29.1.2018, se omtalen i Jyllandsposten: her

​Du kan se selve undersøgelsen her:

Udviklingstendenser 2018 - Flere børn i dagtilbud​

Se alle Bureau 2000 udgivelser  ​

Kontakt os via mail eller telefon:

BUREAU 2000 ApS - Skråplanet 29, 3500 Værløse