Bureau 2000's småskrifter nr. 2. 2021​

Er der en voksen tilstede? - normering og andre mål for daginstitutionerne standard.

   • Hvor mange børn er der egentlig pr. voksen?

    -Bureau 2000’s småskrift nr. 2 belyser personalenormering og andre standardkrav

    Bureau 2000 – Analyse og forskning præsenterer nu den anden titel i en planlagt serie af småskrifter. Den lille bog har fået titlen ”Er der en voksen til stede – normering og andre mål for institutionernes standard”.

    Bogen er på 112 sider og beskriver, hvordan personalenormering udregnes, og hvordan børn/voksen-forholdet faktisk ser ud i danske daginstitutioner. Det beskrives desuden, hvordan personalenormeringen har udviklet sig over tid, og hvilke uafklarede forhold, der er, når der tales om minimumsnormeringer.

    Bogen beskriver desuden nogle populære kommunale sparemodeller: Modulordninger, ferielukning, aldersgrænser og store institutioner.

    Og endelig belyses nogle andre forhold, der har betydning for kvaliteten i dagligdagen i daginstitutionerne, såsom fysiske rammer og tilsyn.

    Det er søgt at gøre stoffet letlæst.

    Bogen koster 89 kr. pr. stk. Hertil kommer forsendelsesomkostninger. 

    Baggrunden for småskrifterne er den vidensopsamling, der er sket over en årrække i Bureau 2000. Bureauet har i mere end 30 år gennemført et stort antal undersøgelser på dagtilbudsområdet – spørgeskemaundersøgelser, økonomiske analyser, kvalitative undersøgelser m.v. Bureauets medarbejdere er desuden godkendt til registerforskning i Danmarks Statistik. Og vi tilbyder analyser og undersøgelse både lokalt og på landsplan.

    Det er søgt at gøre stoffet letlæst, og den lille bog vil være relevant for politisk interesserede og tillidsrepræsentanter. Den henvender sig også til fx pædagogstuderende, der gerne vil forstå daginstitutionerne i forhold til samfundsøkonomi.

    Bogen koster 98 kr. pr. stk. Hertil kommer porto forsendelsesomkostninger. Bogen kan bestilles på her

Forfatter

Niels Glavind​

Udgivelsesdato

01.06.2021

Udgiver:

Bureau 2000

Offentliggjort:

1. juni  2021

Sprog:

Dansk

Sidetal:

80​

ISBN:

978-87-90771-98-0

Bogen koster 98 kr. pr. stk. Hertil kommer porto forsendelsesomkostninger. Bogen kan bestilles bestilles hos fx SAXO

Bogens indhold fremgår her i oversigt.

Indhold

1. Personalenormering: Børn/voksen forholdet

1.1. Danmarks Statistiks normeringstal

1.2. Kritik af DSTs normeringsopgørelse

1.3. Opholdstid og arbejdstid

1.4. Børn/voksen forhold i dagens løb

1.5. Pauser og andet arbejde

1.6. Nærmere om minimumsnormeringer

2. Normeringsudviklingen

3. Kan man spare på bemandingen uden at det ses på børn/voksen forholdet?   Modulordninger og andre tiltag

3.1. Modulordninger

3.2. Lidt historik

3.3. Modulordninger i dag

3.4. Moduler og minimumsnormeringer

3.5. Aldersgrænser

3.6. Ferielukning

3.7. Hvor meget bliver der sparet ved ferielukning?

3.8. Ferielukning og ”external diseconomics”

4. Store institutioner

4.1. Færre, men mere ”professionelle” ledere?

4.2. Store institutioner og økonomi

4.3. Store institutioner og kvalitet

5. De fysiske rammer

5.1. Arealkravet

5.2. Udfoldelsesmuligheder

5.3. Støj

5.4. Hygiejne og smitte

5.5. International sammenligning

6. Situationen i dag

7. Tilsyn og kvalitetsmåling

7.1. Det pædagogiske tilsyn

7.2. Forældretilfredshed

7.3. Generelt om spørgeskemaundersøgelser

7.4. Hvad kan forældrerundspørger bruges til?

Kontakt os via mail eller telefon:

BUREAU 2000 ApS - Skråplanet 29, 3500 Værløse