• TAKSTER 2023

    I faste priser er taksterne omtrent de samme som årets før.

    Sammenligner man med vores nabolande, er forældrebetalingen væsentligt større i Danmark end hos vore naboer.

    Bureau 2000 har indhentet oplysninger fra alle landets kommuner om forældrebetalingen i dagpleje, daginstitutioner og skolefritidsordninger pr. 1. januar 2023.

    Det ses, at forældrebetalingen i institutioner med småbørn stiger med 3,5-4 pct. i 2023. Når den ikke stiger mere, skyldes det, at forældrebetalingen ifølge loven højst må udgøre 25 pct. af driftsudgifterne. Næsten alle kommuner er de senere år gået op til dette prisloft.

    Samtidig udgør personalets løn godt 80 pct. af driftsudgifterne. Og ifølge Kommunernes Landsforening kan man regne med lønstigninger på 2,9 pct. fra 2022 til 2023. Det sidste tal er dog usikkert, da overenskomsterne skal fornyes til foråret. Mange faglige organisationer sætter næsen op efter højere lønstigninger.

    I skolefritidsordningerne er stigningen lidt højere. Det skyldes, at der ikke er noget loft over forældrebetalingens andel af udgifterne på SFO-området. Derfor er SFO-taksten en af de skruer, en kommune kan stille på, når økonomien i øvrigt er stram. Siden 2009 er den andel af driftsudgifterne, forældrene betaler, steget hvert år. Den udgør 2023 ca. 51 pct. (43 pct. i 2009). Se notatet her

Forfattere​

Niels Glavind​

Udgivelsesdato

17.01.2023

Udgiver:

Bureau 2000

Offentliggjort:

17. januar 2023

Sprog:

Dansk

Sidetal:

3​

ISBN:

Kontakt os via mail eller telefon:

BUREAU 2000 ApS - Skråplanet 29, 3500 Værløse