Daginstitutionernes hverdag 2020 Del. 2

Daginstitutionernes hverdag 2020 Del 2.​

Den årlige undersøgelse ”Daginstitutionernes Hverdag 2020” belyser vilkårene i de danske daginstitutioner. Denne delrapport omhandler dagens løb i daginstitutionerne, forældresamarbejde, den styrkede pædagogiske læreplan og kvalitetssikring. En tidligere delrapport har sat fokus på antal børn pr. voksen og den daglige omsorg. 

Nogle hovedresultater er: 

• I de private institutioner er der en langt lavere andel af familier, hvor forældrene er ufaglærte, skilsmissefamilier, tosprogede og på overførselsindkomst, end i de kommunale og selvejende institutioner. 

• Kun 44 pct. af de daginstitutioner, der har mere end 10 pct. tosprogede børn, gør en indsats for at børnene leger på tværs af etniske grupper.

• Daginstitutioner med mange tosprogede forældre eller forældre uden uddannelse eller arbejde, har ikke væsentligt bedre bemanding end andre daginstitutioner. • De enkelte daginstitutioner rummer i dag i gennemsnit 73 børn. Tallet har været stadigt stigende i en årrække. I 2004 var gennemsnittet 48 børn.

• Lederne har i gennemsnit 6,5 ugentlige skemalagte timer i børnegrupperne. 51 pct. af lederne træder desuden til, hvis der er behov for det.

• Stuemedarbejderne har fået fem spørgsmål om oplevelser af ikke at have tid nok til forældresamarbejde fx om de må ”skære forældrene af” eller ikke får taget problemer med barnet op. 33 pct. af stuemedarbejderne har mindst én af de fem oplevelser vedr. dagligt eller flere gange om ugen. Oplevelsen hænger bl.a. sammen med, om medarbejderen har haft alenearbejde. • Især kontakten til familier med udsatte børn glipper.

Rapporten bygger på et repræsentativt udsnit af daginstitutioner. Ledere og medarbejdere i 2.831 danske daginstitutioner har fået en invitation til at deltage i undersøgelsen. Svarprocenten er 31 pct. for lederne (879 besvarelser) og 25 pct. for medarbejderne (719 besvarelser). Der er kommet besvarelser fra daginstitutioner i alle 98 kommuner.

Forfattere​

Susanne Pade

Niels Glavind​

Signe Johansen

Udgivelsesdato

25.08.2020

Udgiver:

Bureau 2000 og FOA

Offentliggjort:

25. august 2020

Sprog:

Dansk

Sidetal:

26

ISBN:

978-87-90771-92-8

Kontakt os via mail eller telefon:

BUREAU 2000 ApS - Skråplanet 29, 3500 Værløse