Daglab Nyt redskab til evaluering i daginstitutioner​

Se videoen som kort beskriver redskabet her

Daglab gør det nemt at evaluere pædagogikken. det er et spørgeskemaværktøj, hvor man let kan gennemføre undersøgelser blandt forældre og personale om:

  • Børnemiljøet – det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø
  • Lærerplanstemaerne: Barnets udvikling, de sociale færdigheder, sprog og begreber, krop og bevægelse, naturen, kreativitet og værdier.
  • Inklusion, forældresamarbejde, kost, personalenormering​

Institutionen vælger hvilke temaer, den ønsker belyst. Man kan også selv formulere spørgsmål. Værktøjet er meget nemt at anvende. Man skal hverken taste ind eller udarbejde rapport. Det foregår automatisk.

Daglab kan bruges af enkeltinstitutioner eller områdeinstitutioner som grundlag for de evalueringer, som loven kræver, af læreplan og børnemiljø. Det kan også bruges som udgangspunkt for fx en pædagogisk dag, hvor personalet diskuterer kvalitetsudvikling.

Årlige licens afhænger af institutionens størrelse. Institutioner med op til 30 børn betaler fx 2200 kr. Institutioner med 61-120 børn betaler 4900 kr. ex moms.

Kontakt Bureau 2000 på info@bureau2000.dk eller 44 66 22 64 og hør nærmere​

Kontakt os via mail eller telefon:

BUREAU 2000 ApS - Skråplanet 29, 3500 Værløse