Daginstitutionernes hverdag 2020 Del 3

​Daginstitutionernes hverdag 2020 Del 3.​

Hovedresultater Den årlige undersøgelse ”Daginstitutionernes Hverdag 2020” belyser vilkårene i de danske daginstitutioner. Denne delrapport omhandler dagens løb i daginstitutionerne, forældresamarbejde, den styrkede pædagogiske læreplan og kvalitetssikring. 

En første delrapport har sat fokus på antal børn pr. voksen og den daglige omsorg, mens del 2 beskæftigede sig med dagens gang og med forældresamarbejde. 

Nærværende delrapport beskæftiger sig med den pædagogiske læreplan, kvalitetssikring og inklusion. 

Nogle hovedresultater er:

• Ca. en fjerdedel af lederne mener, at den styrkede pædagogiske læreplan ”helt klart” vil betyde mærkbare ændringer i den pædagogiske praksis. Godt halvdelen mener, det vil ske ”i nogen grad”.

• Det er meget forskelligt, hvordan daginstitutionerne evaluerer deres pædagogiske arbejde. Der er en stor del af institutionerne, hvor man ikke gør systematisk status for hele institutionen.

• 44 pct. af institutionerne deltager for tiden i ét eller flere udviklingsprojekter • De fleste steder har lederne ikke den store tiltro til, at kommunens politikere kender de reelle udfordringer i institutionerne.

• Når det gælder inklusion, mener 52 pct. af lederne, at personalet har tilstrækkelig viden, men kun 25 pct. mener, at personalenormeringen er utilstrækkelig til inklusionsopgaverne. 

Rapporten bygger på et repræsentativt udsnit af daginstitutioner. Ledere og medarbejdere i 2.831 danske daginstitutioner har fået en invitation til at deltage i undersøgelsen. Svarprocenten er 31 pct. for lederne (879 besvarelser) og 25 pct. for medarbejderne (719 besvarelser). Der er kommet besvarelser fra daginstitutioner i alle 98 kommuner.

Forfattere​

Susanne Pade

Niels Glavind​

Signe Johansen

Udgivelsesdato

25.08.2020

Udgiver:

Bureau 2000 og FOA

Offentliggjort:

25. august 2020

Sprog:

Dansk

Sidetal:

26

ISBN:

978-87-90771-92-8

Kontakt os via mail eller telefon:

BUREAU 2000 ApS - Skråplanet 29, 3500 Værløse