Nyt fra Bureau 2000

Visitation og dagpleje 2017

Dagplejen gør comeback. Efter mange år med voldsomme nedskæringer i dagplejen ser det nu ud til at gå den modsatte vej. Hver 4. kommune er allerede i gang med at ansætte. Og yderligere hver 3. kommune forventer at få brug for nye dagplejere i det kommende år. Det viser en ny undersøgelse blandt kommunernes pladsanvisere.

Undersøglesen som er udført af Bureau 2000 - Analyse og forskning for FOA, er omtalt i TV2 20.03.2017.og tv2 news.

Læs undersøgelsen her: Viistation_og_dagpleje_2017.pdf

Læs mere…

Forældrebetaling i dagtilbud 2017

Undersøgelsen som dækker alle landets kommuner, er offenliggjort i Jyllandsposten 1.1. 2017. Se omtalen her

I gennemsnit stiger en vuggestueplads med 3,2 pct. til 3.346 kr. om måneden, mens pris- og lønudviklingen af kommunernes forening, KL, er sat til det halve – altså 1,6 pct. For børnehavebørnene er stigningen en smule mindre med 2,9 pct, og her er gennemsnitstaksten 1.657 kr. hver måned for en plads uden madordning.

Læs mere…

Private børnepassere 2016

Fra 2007 til 2016 er der på landsplan sket en stigning i antallet af børn indskrevet i private dagtilbud fra 11.000 til 28.000 børn. Heraf er ca. 8.400 passet af private børnepassere, hvilket er mere end en fordobling fra 2007. I samme periode er der sket næsten en halvering af den kommunale dagpleje, primært begrundet i det faldende børnetal. Undersøgelsen viser da også, at 59 % af de private børnepassere er tidligere dagplejere.

Læs mere…