Nyt fra Bureau 2000

Daginstitutionernes Hverdag 2017

Konflikter mellem treårige, der ikke bliver løst. Et barn med forstyrrende adfærd, som der ikke er nogen, der tager sig af, og et barn der står på sidelinjen uden at blive hjulpet ind i legen.

Det er situationer, der ifølge undersøgelsen udspiller sig dagligt på en tredjedel af landets vuggestue- og børnehavestuer.

Det dokumenterer en ny omfattende undersøgelse, som Bureau 2000 har lavet for FOA.  Undersøgelsen er offentliggjort 31.5.2017 i Berlingske Tidende.

Læs mere…

Bureau 2000 - 30 års jubilæum

Bureau 2000 Analyse og Forskning - har siden sin start i 1987 specialiseret sig i at kombinere økonomisk-statistisk analyse med formidling. Bureauet gennemfører store spørgeskemaundersøgelser og komplicerede analyser med samkørsel af flere registre og præsenterer resultaterne i en let tilgængelig form.
Udgangspunktet for Bureau 2000 var analyser på børnepasningsområdet, men i dag tilbyder vi evalueringer, analyser og rådgivning inden for børnepasning, skoler, kommunale forhold, arbejdsmarked og sundhedsområdet.

Bureau 2000 arbejder uafhængigt af andre analyse- og konsulentvirksomheder. I fik vi 2010 selvstændig autorisation til at foretage registerundersøgelser på Danmarks Statistiks data.

Kost i Daginstitutioner

Undersøgelsen har kortlagt arbejdet med kost i daginstitutioner gennem undersøgelser blandt kommuner, institutionsledere, pædagogisk personale og køkkenpersonale. Undersøgelsen er gennemført i november 2016 af Bureau 2000 efter ønske fra FOAs Pædagogiske Sektor og Kost- og Servicesektor.

Læs mere…