Nyt fra Bureau 2000

Kost i Daginstitutioner

Undersøgelsen har kortlagt arbejdet med kost i daginstitutioner gennem undersøgelser blandt kommuner, institutionsledere, pædagogisk personale og køkkenpersonale. Undersøgelsen er gennemført i november 2016 af Bureau 2000 efter ønske fra FOAs Pædagogiske Sektor og Kost- og Servicesektor.

Læs mere…

Udviklingstendenser på dagtilbudsområdet 2017

Bureau 2000 - Analyse og forskning har for FOA gennemført en spørgeskemaundersøgelse til alle landets kommuner for at vurdere nogle tendenser i udviklingen på dagtilbudsområdet. Trods faldende børnetal stiger antallet af private pasningspladser.Undersøgelsen som offentliggjort i Jyllandsposten 4.4.2017.

Nogle hovedresultater er:

• antallet af indskrevne børn i offentlige daginstitutioner og dagpleje er i perioden oktober 2014-oktober 2016 faldet med ca. 12.000 børn

• det lavere børnetal er årsag til omkring 8.000 af disse pladser, men ca. 4.000 pladser kan tilskrives væksten i de private pasningsformer

Læs mere…

Visitation og dagpleje 2017

Dagplejen gør comeback. Efter mange år med voldsomme nedskæringer i dagplejen ser det nu ud til at gå den modsatte vej. Hver 4. kommune er allerede i gang med at ansætte. Og yderligere hver 3. kommune forventer at få brug for nye dagplejere i det kommende år. Det viser en ny undersøgelse blandt kommunernes pladsanvisere.

Undersøglesen som er udført af Bureau 2000 - Analyse og forskning for FOA, er omtalt i TV2 20.03.2017.og tv2 news.

Læs undersøgelsen her: Viistation_og_dagpleje_2017.pdf

Læs mere…