Nyt fra Bureau 2000

Forældrebetaling i dagtilbud 2017

Undersøgelsen som dækker alle landets kommuner, er offenliggjort i Jyllandsposten 1.1. 2017. Se omtalen her

I gennemsnit stiger en vuggestueplads med 3,2 pct. til 3.346 kr. om måneden, mens pris- og lønudviklingen af kommunernes forening, KL, er sat til det halve – altså 1,6 pct. For børnehavebørnene er stigningen en smule mindre med 2,9 pct, og her er gennemsnitstaksten 1.657 kr. hver måned for en plads uden madordning.

Læs mere…

Private børnepassere 2016

Fra 2007 til 2016 er der på landsplan sket en stigning i antallet af børn indskrevet i private dagtilbud fra 11.000 til 28.000 børn. Heraf er ca. 8.400 passet af private børnepassere, hvilket er mere end en fordobling fra 2007. I samme periode er der sket næsten en halvering af den kommunale dagpleje, primært begrundet i det faldende børnetal. Undersøgelsen viser da også, at 59 % af de private børnepassere er tidligere dagplejere.

Læs mere…

Daginstitutionernes hverdag 2016

Ikke nok tid til trøst i daginstitutionerne

Det kniber med tiden til at trøste og hjælpe ved konflikter i landets daginstitutioner. Værst står det til de steder, der i en periode af dagen kun har en enkelt voksen til en børnegruppe. Det dokumenterer en ny omfattende undersøgelse, som Bureau 2000 har lavet for FOA. Undersøgelsen er bl.a. omtalt i Politiken 4.8.2016.

Læs mere…