Nyt fra Bureau 2000

Flere børn i dagtilbud Udviklingstendenser for dagpleje og daginstitutioner 2018

 

Efter mange år med færre fødsler, stiger børnetallet endeligt igen. Det betyder, at kommunerne nu samlet set skal skaffe mere end 20.000 pladser i deres dagtilbud. Da kommunerne samtidig er pålagt et loft for deres anlægsudgifter, kan de ikke bare bygge sig ud af udfordringen. Mange kommuner skal derfor finde egnede bygninger til daginstitutioner og rekruttere flere dagplejere.

Undersøgelsen er offentliggjort 29.1.2018,  se omtalen i Jyllandsposten : her

Du kan se selve undersøgelsen: Flere børn i dagtilbud Udviklingstendenser for dagpleje og daginstitutioner 2018

Læs mere…

Mad i mange lande

Måltidet kan bruges til forståelse af børneliv i andre lande.

Mad i dagtilbud som en vigtig del af et godt børneliv. Bureau 2000 har besøgt institutioner i Tyskland, Sverige, Spanien, Frankrig, Italien, Grækenland, Ungarn, Tyrkiet, Skotland og Canada. Vi har indsamlet viden om hverdagen i daginstitutionerne, madlultur og meget andet.

09.10.2017 offentliggøres de første 3 lande i samarbejde med FOA.

Læs mere…

Der er mindre tid til børnene - antal personaletimer pr. barn på daginstitutionsområdet

Undersøgelsen som er udført af Bureau 2000 for FOA - Fag og arbejde, er en statistisk analyse af udviklingen i personalenormeringen fra 1972-2016.

Undersøgelsen er offentliggjort i Weekendavisen 30. juni 2017.

Nogle hovedresultater er:

• Antallet af ugentlige personaletimer pr. barn er i dag 11,3 personaletimer for vuggestuebørn og 5,9 timer pr. børnehavebarn. I 1972 var tallene hhv. 14,9 og 6,9.

• Den andel af personalets tid, som anvendes til børn, skønnes i perioden at være faldet fra ca. 72 pct. til 51 pct. Der er dog usikkerhed om afgrænsningen mellem børnetid og andet arbejde.

Læs mere…