Private børnepassere 2016

Fra 2007 til 2016 er der på landsplan sket en stigning i antallet af børn indskrevet i private dagtilbud fra 11.000 til 28.000 børn. Heraf er ca. 8.400 passet af private børnepassere, hvilket er mere end en fordobling fra 2007. I samme periode er der sket næsten en halvering af den kommunale dagpleje, primært begrundet i det faldende børnetal. Undersøgelsen viser da også, at 59 % af de private børnepassere er tidligere dagplejere.

Bureau 2000’s undersøgelse viser, at private børnepassere tilhører en faggruppe, som er meget stolt af sit arbejde, og som nyder den store frihed, de har i deres arbejde. Meget få private børnepassere i undersøgelsen ønsker at blive kommunale dagplejere, også selv om mange tidligere har været det. Læs hele undersøgelsen her: Private børnepassere 2016