Bureau 2000 deltager KL’s Børn & Unge Topmøde 2016 – Væksthus for læring

Mød os på stand 24 hvor vi præsenterer Daglab.

Bureau 2000s værktøj Daglab muliggør undersøgelser blandt både forældre og personale. Værktøjet dækker de seks læreplanstemaer, børnemiljøvurdering, forældresamarbejde, inklusion m.v.

Daglab slår ”flere fluer med et smæk”:

Kommunen kan bruge Daglab til at holde øje med kvalitet og tilfredshed.

Hver institution får et fagligt funderet udgangspunkt for revision af læreplaner og kvalitetsudvikling.

Institutionen bruger ca. 1 time på fx at iværksætte en undersøgelse blandt forældrene. En rapport om svarene dannes automatisk. Derfor opleves det ikke som en ekstra arbejdsbyrde.

Daglab er udviklet sammen med Aspekt AS, FOLA, og institutioner i tre kommuner