Udviklingen i de kommunale budgetter på børnepasningsområdet 2015-2016

Bureau 2000 har analyseret de kommunale 2016-budgetter, som blev offentliggjort 15. januar, med ”børnepasningsøjne”.

Analysen, som er udarbejdet for FOA og blev præsenteret af TV2 News, er gennemført for fire områder: - Skolefritidsordninger - Dagpleje - Daginstitutioner for børn under skolealderen - Fritidshjem

For hvert af disse områder er det beregnet, hvilke samlede driftsudgifter, man ville have forventet for 2016, hvis budgetterne havde udviklet sig således: - at der var samme andel af børn i dette dagtilbud i 2016 som i 2015 - at driftsudgifterne pr. barn var det samme i 2016 som i 2015, hvis man regulerer i forhold til KLs pris- og lønskøn (1,6 pct. stigning fra 2015 til 2016).

Ud fra disse forudsætninger skulle man have forventet:

En stigning i driftsudgifterne til skolefritidsordninger på 1,1 pct.

En stigning i driftsudgifterne til dagpleje på 1,9 pct.

Et fald i driftsudgifterne til daginstitutioner på 0,1 pct.

En stigning i driftsudgifter til fritidshjem på 1,0 pct.

Når procenterne er forskellige, skyldes det, at udviklingen i børnetal er forskellig på forskellige alderstrin.

Læs hele analyser: Budgetter_2016.pdf