Forældrebetalingen i dagpasning 2012

Dette notat gengiver nogle hovedresultater af Bureau 2000’s kommunerundspørge 2012. Data er indsamlet fra de kommunale pladsanvisninger.Undersøgelsen som er lavet for Jyllands - Posten. er bl.a. omtalt 14.02.2012 tirsdag i  Jyllands Posten og TV2 News.

Se hele notatet her: Forældrebetaling 2012